Hazine ve Maliye Bakanı: Sigortacılığın önünü açacak her türlü desteğe hazırız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sigorta ve emeklilik sektörünün banka sahibi olabilecek büyüklüğe ulaşabilmesi için kamu olarak tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Elvan, “Gerek yapısal gerek idari, sektörün önünü açacak her adımı atmaya kararlıyız.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sigortacılığın finans sektöründeki payının sadece yüzde 4,5 olduğuna dikkat çekerek bu payın artmamasındaki problemin bulunup çözülmesi için kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Bakan Elvan, konuşmasında hep söylenen bir söze dikkat çekerek, şunları söyledi: “Gelişmiş ülkelerde sigorta şirketleri bankaların sahipleri iken bizde bankalar sigorta şirketlerinin sahibidir. Bunu hep söyleriz. İleride banka sahibi olacak bir sigorta ve emeklilik sektörünün yapı taşlarının dönüşümünü bugünden başlatmak önem taşıyor. Sizlerden 4 temel beklentimiz var. Bunlardan birincisi sigorta bilincinin yaygınlaştırılması için gerekli tanıtım çalışmalarının hız kazanması. İkincisi değişen dünya ve ticaret kapsamında yeni ürünler sunmanız.”

Yapıcı her türlü teklife açığız

“Alacak ve Kefalet gibi ürünleri daha da yaygınlaştırmaya odaklanmak gerekiyor. Kamu tarafı olarak sizlerin önünü açacak her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız. Üçüncüsü katılım sigortacılığının gelişmesi için ülkemizi dünyada lider ülkelerden biri yapmak için kolları sıvayın. Bu noktada şirketleri bu alandaki fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Dördüncüsü ise dijital alanda yaşanan gelişmeleri mutlaka dikkate alın. Bu anlamda sektörü daha ileriye taşıyacak her türlü öneriyi titizlikle takip ediyoruz. Yapıcı tekliflere açığız.”

Sigorta sektörünün gösterdiği özverinin şahitleriyiz

Sigorta sektörünün sadece geçen yıl 44 milyar liralık tazminat üstlenerek halkın zor zamanında yanında olduğuna vurgu yapan Elvan, şunları söyledi: “Depremlerde, ülkemizde yaşanan sel felaketlerinde ve pandemide sigortacılık sektörünün gösterdiği özverinin şahitleriyiz. Bu denli kritik roller üstlenen sektörün destekçisiyiz.

Finansal sektörümüz içinde bankacılık sektörünün payı yüzde 85’in üzerinde iken sigorta sektörünün aldığı pay yüzde 4.5. Avrupa’da ise bankacılık sektörünün finansal sektör içindeki payı yüzde 50 iken sigortacılık sektörünün payı yüzde 20’lerde. Şu sorunun cevabını çok net bulmamız gerekiyor: Türk sigortacılık sektörü neden hala arzuladığımız seviyede gelişmiyor?

Her türlü desteği vermeye hazırız

“Gerek kamu gerekse özel sektör paydaşları olarak bu problemin kök nedenlerine inmemiz gerekiyor. 20 yılda atılan adımlar elbette çok önemli. Hala ulaşamadığımız ciddi potansiyel söz konusu. Bu potansiyeli de ekonomiye katmak için ne gerekiyorsa kamu olarak yapmaya hazırız. Sektörün önünü açacak her türlü yapısal adımı atmaya hazırız.”

Daha atmamız gereken adımlar var

Ekonomi reform programında da sigortacılık sektörüne özel önem verdiklerinin altını çizen Elvan, “BES’in kapsamını genişletip iki temel adım attık. Bunlar elbette yeterli değil. Daha atmamız gereken adımlar var” dedi.

Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) son 20 yılda kayda değer gelişim gösterdiğine dikkat çeken Bakan Elvan, “BES şirketlerin büyüklüğü 183 milyar lirayı aşarken OKS ile birlikte katılımcı sayısı 13 milyona ulaştı. Devletimiz de 2013’ten beri BES’e yüzde 25 destek sağlayarak sektörün istikrarlı büyümesine katkıda bulundu. Bugüne kadar BES’e verdiğimiz devlet katkısı 5.1 milyar dolara ulaştı. Öte yandan TARSİM ve DASK birçok ülkeye örnek oluyor. Bu uygulamanın daha çok tabana yayılması için atılması gereken adımlar var” dedi.