Milli Re’ye AM Best’ten finansal güçte B notu

Kredi derecelendirme kuruluşu AM Best, 2 Temmuz’da Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi’nin (Milli Re) Finansal Güç Notunu B (Orta) ve Uzun Vadeli İhraççı Kredi Notunu “bb+” (Orta) olarak teyit ederken, kredi notlarının (derecelendirmelerinin) görünümünü ise durağan olarak belirledi.

Derecelendirmelerin, Milli Reasürans’ın, AM Best’in yeterli olarak değerlendirdiği konsolide bilanço gücünü, yeterli faaliyet performansını, tarafsız iş profilini ve uygun kurumsal risk yönetimini yansıttığının altı çizildi.

Millî Reasürans’ın bilanço gücü, AM Best’in Sermaye Yeterlilik Oranı (BCAR) ile ölçülen 2020 sonunda güçlü seviyede olan konsolide risk ayarlı kapitalizasyonu ile desteklenirken, sermaye gereksinimleri, büyük ölçüde Milli Reasürans’ın bağlı ortaklığı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (Anadolu) tarafından yazılan işten kaynaklanan yüklenim riskiyle ilgili olduğu ifade edildi. Bilanço gücü değerlendirmesinde, yatırım kalitesi Türkiye’de yüksek düzeyde finansal sistem riskine maruz kalma nedeniyle sınırlı olsa da, varlık sınıfına göre Millî Reasürans’ın nispeten muhafazakar yatırım portföyünden yararlandığı belirtildi. Konsolide bilançonun, Milli Reasürans ve Anadolu Sigorta’nın iç afet riskinden kaynaklanan potansiyel dalgalanmalara da tabi olduğuna dikkat çekildi.

Değerlendirmede Milli Reasürans’ın beş yıllık ağırlıklı ortalama %18’lik (2016-2020) özkaynak getirisini destekleyen ve kısmen Türkiye’deki yüksek faiz oranlarını yansıtan güçlü yatırım kazançları ve döviz kazancı elde eden bir geçmişe sahip olduğu ifade edildi.