Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’nde önemli değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’nde değişikliklere gitti.

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan yönetmelik değişikliğine göre, 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’nin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Sunulabilecek ürünler” olarak değiştirilerek, aynı maddenin birinci fıkrasına “İrat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla dokuz yıl ertelenebilir.” cümlesi ile aynı maddeye “(4) 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme süresince ve/veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunludur. Sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak söz konusu teminatları içeren sözleşmeler akdedilebilir.” fıkrası eklendi.

Yönetmeliğe ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-7.htm