Moody’s risk modelleme firması RMS’yi 2 milyar $’a satın aldı

Derecelendirme kuruluşu Moody’s Corp., iklim ve doğal afet risk modellemesi ve analitiği alanında küresel bir sağlayıcı olan RMS’yi Britanya’nın Daily Mail and General Trust’tan yaklaşık 2,0 milyar dolara (1.425 milyar sterlin) satın almayı kabul etti.

Moody’s, satın almanın Moody’s sigorta verileri ve analitik işini yaklaşık 500 milyon $ gelire çıkaracağını ve şirketin yeni nesil risk değerlendirmesini ele almak için küresel entegre risk yeteneklerinin gelişimini hızlandıracağını belirtti.

Kaliforniya merkezli RMS, mülk/kaza sigortası ve reasürans sektörlerine iklim ve doğal afet risk modelleme hizmetleri sağlayan lider bir sağlayıcı. 30 Eylül 2021’de sona eren mali yıl için RMS, yaklaşık 320 milyon dolarlık gelir ve yaklaşık 55 milyon dolarlık düzeltilmiş faaliyet geliri elde etmeyi beklediğini söyledi.

Moody’s, işlemi eldeki nakit ve yeni borç ihracı yoluyla finanse edeceğini ve satın alma işleminin 2021 yılının üçüncü çeyreğinin sonlarında tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.