İklim değişikliğinin acı sonucu: 200 milyon insan evlerini terk edecek

Dünya Bankası raporuna göre, iklim değişikliği, küresel emisyonları azaltmak ve kalkınma açığını kapatmak için acil önlemler alınmadığı takdirde, önümüzdeki otuz yılda 200 milyondan fazla insanı evlerini terk etmeye ve göç noktaları oluşturmaya itebilir.

Groundswell raporunun Pazartesi günü yayınlanan ikinci bölümü, su kıtlığı, azalan mahsul verimliliği ve yükselen deniz seviyeleri gibi başlayan iklim değişikliğinin etkilerinin, 2050 yılına kadar “iklim göçmenleri” olarak tanımlanan milyonlara ulaşan göç dalgasına nasıl yol açabileceğini inceliyor.

Rapor, yüksek düzeyde emisyon ve eşitsiz kalkınma ile en kötümser senaryoda, analiz edilen altı bölgede kendi ülkelerinde 216 milyona kadar insanın göç edeceği tahmin ediliyor. Bu bölgeler Latin Amerika; Kuzey Afrika; Sahra-altı Afrika; Doğu Avrupa ve Orta Asya; Güney Asya; ve Doğu Asya ve Pasifik.

Düşük emisyon seviyesi ve kapsayıcı, sürdürülebilir kalkınma ile en iklim dostu senaryoda ie göçmen sayısı %80’e kadar daha düşük olabilir, ancak yine de 44 milyon insanın taşınmasıyla sonuçlanabilir.

Rapor, aşırı hava olayları üzerindeki etkiler gibi iklim değişikliğinin kısa vadeli etkilerine bakmadı.

Raporun yazarlarından biri olan Dünya Bankası Kıdemli İklim Değişikliği Uzmanı Viviane Wei Chen Clement, bulguların “iklimlerin ülkeler içinde göçü teşvik etme gücünü yeniden teyit ettiğini” söyledi.

En kötü senaryoda, çölleşme, kırılgan kıyı şeridi ve nüfusun tarıma bağımlılığı nedeniyle en savunmasız bölge olan Sahra Altı Afrika, ulusal sınırlar içinde hareket eden 86 milyona kadar iklim göçmeniyle en fazla hareketi görecek.

Bununla birlikte, Kuzey Afrika’nın, esas olarak Tunus’un kuzeydoğu kıyısında, Cezayir’in kuzeybatı kıyısında artan su kıtlığı nedeniyle, toplam nüfusunun yaklaşık %9’una eşdeğer 19 milyon insanın hareket etmesiyle en büyük iklim göçmeni oranına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Güney Asya’da, başta Bangladeş olmak üzere tahmin edilen iklim göçmenlerinin neredeyse yarısını oluşturan sel ve mahsul kıtlığından özellikle etkileniyor ve 2050 yılına kadar karamsar senaryo altında bölgede 19.9 milyon insanın göç edeceği belirtildi.