Paris İklim Anlaşması kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı

Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TeklifiTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu‘nda oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle Türkiye, Paris Anlaşması’nda taraf ülkeler arasına girdi. 

Kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu’ndan 353 ‘evet’ oyu alarak Kanunlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Türkiye‘nin Paris İklim Anlaşması‘nı imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, anlaşmanın ekim ayında Meclis’in onayına sunulacağını duyurmuştu.

Meclis’in açılmasının ardından Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, ilk önce TBMM Çevre Komisyonu‘nda ardından da Dışişleri Komisyonu‘nda da görüşülerek uygun görülmüştü.

Kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.  Partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada anlaşmaya dair kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Paris Anlaşması’nı onaylama kararı Birleşmiş Milletler (BM) sekretaryasına iletilecek ve böylece Türkiye geçen altı yılın ardından anlaşmaya taraf olmuş olacak.

Paris Analaşması, 12 Aralık 2015 tarihinde Fransa’da gerçekleşen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 21’inci Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiş, 2016 tarihinde ülkelerin imzasına açılmıştı.

O tarihten bu yana Türkiye, Paris Anlaşması’nı imzalayan fakat onaylamayan altı ülkeden biriydi. Paris Anlaşması’yla küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 2 derece ile sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmak amaçlanıyor. Bu anlaşmaya taraf ülkeler şartlarına göre, iklim kriziyle mücadelede hedeflerini kendileri belirliyor. Hedeflerini hayata geçirmemeleri durumunda ise herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.