İklim değişikliğiyle mücadeleye katılmanın zamanı geçiyor!

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Linkedin’de “Küresel iklim değişikliğine karşı mücadeleye katılmanın zamanı geldi de geçiyor!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“İklim değişikliğinin yarattığı küresel sorunların boyutları büyüdükçe gerek kamu gerekse de özel sektör düzeyinde gelişmeler hızlanıyor” diyerek sözlerine başlayan Gülen devamında şunları söyledi: “Sigorta sektörü de bu alandaki mücadelesini daha organize ve kurumsallaşmış bir şekilde yürütme yolunda ilerliyor. Bu yıl 26’ncı İklim Konferansı COP-26 İskoçya’nın Glasgow kentinde 31 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu konferans öncesinde önemli adımlar atıldı. Kısaca sigorta sektörünün bu yöndeki çalışmalarına değinmek istiyorum.

Aslında küresel sigorta sektörünün önde gelen sekiz devi Allianz, Aviva, Generali, Munich Re, SCOR, Swiss Re ve Zurich Insurance Group, 2019’da Birleşmiş Milletler inisyatifi ile yatırımcıların iklim değişikliğine karşı mücadeleye katılımını sağlamak için kurulan Net Sıfır Varlık Sahipleri İttifakı (Net-Zero Asset Owners Alliance) üyeleri. Bu kapsamda zaten yatırım portföylerini karbon başta olmak üzere sera gazlarının salımını sıfırlamak yönündeki bilimsel hedeflere göre şekillendiriyorlardı.[1]

Bu yıl iki önemli gelişme yaşandı. Nisan ayında Net Sıfır Glasgow Finans İttifakı (Glasgow Financial Alliance for Net Zero- GFANZ) Birleşmiş Milletler İklim Aksiyonları Özel Temsilcisi Mark Carney tarafından kuruldu. Bu ittifak toplamda 70 trilyon doların üstünde varlığı bulunan, finans sektöründen 160’tan fazla şirketi bir araya getirdi. [2]

GFANZ Hükümetlerden beş talepte bulundu:[3]

o  Ekonominin tüm sektörlerine 2050 veya daha öncesi için net sıfır karbon salımı hedefleri konulması,

o  Uluslararası finans sektörünün mimarisini net sıfır karbon salımı hedeflerine ulaşacak şekilde yeşilleştirin,

o  Sınırı geçen karbon salımlarını fiyatlandırmakta kararlı olun,

o  İnsanların, şirketlerin ve toplumların yeşil pratikler benimsemesi için teşvikler verin,

o  Sermaye akışlarını yükselen pazarlara ve gelişmekte olan ülkeler yönlendirin.

Haziran ayında ise GFANZ’a ve onun ilke ve hedeflerine bağlı kalmayı taahhüt eden Net Sıfır Sigorta İttifakı (Net-Zero Insurance Alliance- NZIA) kuruldu. Halen Kurucu üyeleri Axa, Allianz, Aviva, Munich Re, Scor, Swiss Re ve Zurich tarafından yönetilen bu ittifaka Generali, Hannover Re, Hellenic Hull, Icea Lion Group, NN Group, Shinhan Li ve Lloyds katıldılar. NZIA önümüzdeki dönemde çok daha aktif olarak mücadeledeki yerini alacak.

Bu ittifak üyesi şirketler iş süreçlerini, poliçe satış kriterlerini, tazminat ödemelerini ve risk yönetimi politikalarını net sıfır sera gazı salımı olan bir küresel ekonomik dönüşümü kolaylaştıracak şekilde yürütmeyi taahhüt ediyor. Yoğun sera gazı çıkmasına yol açan faaliyetler yürüten müşterileri için poliçe kriterlerini yeniden düzenliyorlar, onları sera gazı salımını azaltmaya yönlendirecek stratejileri destekliyorlar, düşük veya sıfır salımı destekleyen sigorta çözümleri sunuyorlar. Risk yönetimine net sıfır ve karbonsuzlaştırma kriterlerini yerleştiriyorlar. [4]

Türkiye kuraklık, yeraltı sularının çekilmesi, seller ve orman yangınları gibi doğal felaketlerle iklim değişikliğinin etkilerini üst düzeyde yaşayan bir ülke. Bence artık ülkemizin bu alanda daha aktif olmasının zamanı geldiği gibi, iş dünyasının da küresel düzeydeki mücadeleye ve yapılanmalara katılmasının zamanı da geldi. 2050 yılına kadar sera gazı salımlarında net sıfır hedefine ulaşmayı öngören Sabancı Holding bu alanda güzel ve önemli bir örnek sunuyor. Diğer büyük şirketlerimizin de bu örneği takip etmesi gerek.

Sigortacılık sektörü dünyada bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ülkemizde de biz sigortacılar bu mücadelede üstümüze düşeni yapmalıyız.

Bizlerin ve bizden sonra gelecek nesillerin daha güzel bir gezegende yaşaması dileğiyle.”

[1] https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/global-insurance-and-reinsurance-leaders-establish-alliance

[2] https://unfccc.int/news/new-financial-alliance-for-net-zero-emissions-launches

[3] https://www.theinsurer.com/esg/nzia-adds-lloyds-as-member-ahead-of-official-launch-at-cop26/19084.article

[4] https://www.theinsurer.com/esg/nzia-adds-lloyds-as-member-ahead-of-official-launch-at-cop26/19084.article