SEDDK’dan sermaye yeterliliğine yönelik genelge

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) sermaye yeterlilik hesaplamasında yazım riski için kullanılan katsayılarda değişiklik yapılmasına ilişkin genelge yayımladı.
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak genelgede sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin “İkinci Yönteme Gerekli Özsermaye” başlıklı 8. maddesinde yer alan katsayılar değiştirildi.

Buna göre yeni katsayılar kara araçları için 0,15, kara araçları sorumluluk içinse 0,21 olarak belirlendi.

Genelgeye ulaşmak için: https://tsb.org.tr/media/ckeditor_uploads/2021/11/26/2021-22-sayl-genelge.pdf