Özel Haber: “Sigortacılıkta İran’ın gerisinde kaldık”

Eylül sayımızdan bu yana değerlendirmeye devam ettiğimiz Swiss Re Sigma raporunda bu ay aynı nüfusa sahip olduğumuz sınır komşumuz İran ile ülkemizin sigortacılık üretimlerini ele aldık. 2015 ve 2020 raporlarını kıyasladığımız çalışmada, İran ekonomisinin beş yılda dolar bazında yüzde 80 büyüdüğü ve sigortacılıktaki tüm göstergelerde Türkiye’yi geride bıraktığı sonucuyla karşılaştık.

Swiss Re’nin 2020 yılının dünya sigorta sigortacılığını analiz ettiği Sigma raporunu genel olarak eylül sayımızda ele almış, Türkiye hayat sigortacılığını incelediğimiz “Hayat başka yerde” başlıklı haberi ise ekim sayımızda yayınlamıştık. Ülkemiz açısından analize devam ettiğimiz raporda, Türk sigorta sektörü, 2020’de 88 ülke arasında toplam üretimde dolar bazında 38’inci sırada bulunuyor. Kişi başı üretimde 72’nci, penetrasyonda 68’inci sırada olan Türkiye’nin ekonomik büyüklükte yeri ise 19’unculuk.

Rapordaki dikkat çekici bir detay ise Türkiye’nin sigortacılıkta İran’ın gerisinde kalması. İran 80 milyon nüfusu ve 16 milyar dolara yaklaşan üretimiyle 34’üncü sırada bulunuyor. Hayat üretiminde 2,8 milyar dolarla 40’ıncı sırada yer alan ülke, hayat dışında 13 milyar doları aşan üretimle 22’nci sırada bulunuyor. Kişi başı üretimde 190 dolarla 59’uncu sıradaki İran, bu klasmanda Türkiye’nin yedi basamak üzerinde yer alıyor. Bir başka önemli gösterge olan penetrasyonda ise yüzde 2,3 ile 54’üncü sıradaki İran’ı, Türkiye 18 sıra geriden takip ediyor.

Makro ekonomik göstergelere bakıldığındaysa, 84 milyon nüfuslu Türkiye 717 milyar dolarlık GSYİH ile 19’uncu sırada ve İran’ın hemen üstünde bulunuyor. 20’nci sıradaki İran ise Türkiye gibi 84 milyon nüfusuyla 690 milyar dolarlık GSYİH’e sahip.

Beş yılda Türkiye patinaj yaparken İran 6’ncı vitese taktı

2015 verilerinin yayınlandığı beş yıl önceki Sigma raporun baktığımızda ise iki ülke açısından farklı sonuçlarla karşılaşılıyor. Öncelikle, yeni rapor ülkeleri bölgelere göre ayırırken, eski rapor kıtalara göre ayırıyor. 2020 raporunda iki ülke de Gelişmekte Olan “Avrupa, Ortadoğu ve Afrika” (EMEA) bölgesinde yer alıyor. 2015’te ise İran Asya, Türkiye ise Avrupa’da bulunuyor. İki ülkenin makroekonomisi kıyaslandığında beş yıl önce Türkiye’nin 719 milyar dolarlık GSYİH ile 18’inci sırada, İran’ınsa 385 milyar dolarla 29’uncu sırada yer aldığı görülüyor. Burada Türkiye ekonomisi dolar bazında beş yıl sonra mesafe kat etmezken, İran ekonomisinin yüzde 80 oranında büyümesi dikkat çekiyor. Kişi başı sigorta üretiminde ise İran’nın beş yılda yüzde 90’lık büyüme sergilediği görülüyor.

Sigortacılık verilerine bakıldığında, beş yıl önce Türkiye’nin toplam üretiminin 11 milyar dolar, İran’ınsa 7,8 milyar dolar olduğu görülüyor. Bu üretim sonuçlarıyla Türkiye beş yıl önceki raporda 38’inci, İran’sa 42’nci sırada yer alıyor. Hayat üretiminde Türkiye 2015’te 1,3 milyar dolarla 49’uncu sıradayken, İran 825 milyon dolarla 56’ncı sırada bulunuyor. Hayat dışında ise Türkiye 9,7 milyar dolarla 24’üncü, İran 7 milyar dolarla 36’ncı. Kişi başı sigorta üretiminde 2015’te 141 dolarla 62’nci olan Türkiye’ye karşı İran 100 dolarla 69’unculukta kendine yer bulabiliyor. Penetrasyona bakıldığında ise yüzde 1,5 ile Türkiye beş yıl önce 71’inci sıradayken, İran 2 dolarla Türkiye’nin dokuz sıra üstünde bulunuyor.

Fotoğraf: mostafa meraji