Trafik sigortası primlerine 1 Şubat’tan geçerli %20 zam

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmeliği’ni değiştirdi.

Yapılan değişiklikle birlikte 1 Şubat 2022’den itibaren zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yüzde 20’ye kadar zam yapılabilecek.

Ayrıca azami prim tutarları, 2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık yüzde 1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacak. Bu oran daha önce yüzde 1.25’ti.

Söz konusu yönetmelik değişikliğine ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M7-2.htm