Quick Sigorta elektronik ihalelerde kefalet sigortasını başlattı

Quick Sigorta, tüm alt yapı ve başvuru sistemlerini mevzuata uygun hale getirerek elektronik ihalelerde kefalet senedi başvurusu alabilecek.

Quick Sigorta %100 online biçimde elektronik ihalelerde geçerli kefalet sigortası sunmak üzere tüm alt yapı ve başvuru sistemlerini mevzuata uygun hale getirerek, elektronik ihalelerde kefalet senedi başvurusu alabilecek. Quick Sigorta’da kefalet sigortası başvuru, kredi skor hesaplama, değerlendirme ve sonuçlandırma gibi tüm aşamalar geliştirilen teknik altyapılar sayesinde online olarak gerçekleştiriliyor.

Hazır olan şirketler kefalet senetlerini kullanabilecek

Dünya’da yaygın olarak kullanılan ve özellikle kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyacını karşılamak, bankalarca düzenlenen teminat mektuplarına ayrılan kredi limitlerinin ihtiyaç duyulan diğer alanlarda kullanılmasının önünü açmak ve reel sektörün elini rahatlatmak gibi amaçlarla kullanılan kefalet sigortası 2017 yılında yapılan değişiklikle, banka teminat mektupları yerine kullanılıyordu.

Kamu İhale Kurumu tarafından 30 Eylül 2020’de yapılan değişikle elektronik ihalelerde kefalet senetlerinin kullanımı, 1 Haziran 2021’den itibaren elektronik kamu ihalelerinde geçici kefalet senetleri kullanılamaz hale gelmişti.

Rekabeti engelleyen, kamu alımlarında katılımın kısıtlanmasına sebep olan ve kefalet senetlerinin yaygınlaşarak kolaylık ve avantajların hayata geçmesinin sınırlandığı ve Quick Sigorta’nın tüm platformlarda yakından takip ettiği sorun, SEDDK tarafından yapılan düzenleme ile giderildi.

SEDDK’nın kefalet senetlerinde güvenli elektronik imza kullanımını sağlayan düzenlemesiyle Türkiye’deki yerleşik sigorta şirketlerinden teknik altyapı ve hazırlıklarını tamamlayanlar, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren EKAP üzerinden düzenlenen ihalelerde elektronik imzalı kefalet senetlerini kullanabilecek.

Türkiye için önemli bir adım

Maher Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Söz konusu düzenleme ile kefalet senetlerinin her türlü ihalelerde elektronik olarak da imzalanması sağlanmış, böylece ihaleye katılımda rekabetin artması, kamunun daha çok istekli olması ve daha çok yükleniciye ulaşması hedeflenmiş, bankalar ile çalışamayan ya da çalışmayan kesimlere alternatif teminat yaratma ve yeni bir proje finansman yöntemi sunulmuştur. Ayrıca ülkemizin ve ekonomik programlarımızın stratejik hedeflerine ulaşmasında bir adım daha atılmıştır. Bu açıdan başta Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Sigorta Birliği(TSB) olmak üzere kanunun çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.“ dedi.

Finansal sigortalardaki gelişim ekonomiye katkı sağlayacak

Yaşar, kefalet sigortalarının gelişimi için beklenen diğer adımlardan da bahsederek “Biz, Quick Sigorta olarak 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda yürütülen ihaleler için kullanıcı dostu %100 online olan ödüllü alt yapımız ile ihale yüklenicileri ve isteklilerin bu konudaki taleplerine hemen cevap verebilecek düzenlemeyi sağlamış bulunmaktayız.” şeklinde konuştu.

Banka teminat mektuplarının enstrüman olarak bulunmadığı ABD’de bu işlevi %100 kefalet senetlerinin karşıladığına dikkat çeken Yaşar, “Latin Amerika’da bu oran %75, Asya’da %50, Avrupa’da %25 tir. Türkiye’de sigorta şirketleri bu alana henüz girdikleri için ihtiyaç, bankalar tarafından karşılanmış ve %100 oranında Banka Teminat Mektupları bu alanı doldurmuştur. Kefalet Sigortanın toplam teminat mektupları alanında bindelerle ifade edilecek bir paya sahip olduğunu hatırladığımızda bu alanda sektörün gidebileceği potansiyeli görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Yaşar, finansal sigortaların gelişimi için beklenen diğer konuların bir an önce düzenlenerek sigorta ürünlerinin yaygınlığı artırılmasının da ekonomi üzerinde kaldıraç etkisi yaratacağını vurguladı.