Küresel reasürörler doğal afetlerden çekiniyor

Yakın tarihli bir S&P Global Ratings (S&P) raporu, en büyük 21 küresel reasürörden yalnızca yarısının doğal afet risklerine maruz kalma oranlarını artırdığını, diğer yarısının ise risklerini azaltarak daha temkinli ve savunmacı bir duruş sergilediğini ortaya koydu.

Raporda, stratejideki farklılığın, reasürörlerin bütçesindeki artışa rağmen (toplam afet bütçesi 2022’de yaklaşık %20 artarak 15,5 milyar ABD Doları’na) rağmen son beş yılda zarar beklentilerinin üzerine çıkan doğal afetlerin artan maliyetini yansıttığı belirtildi.

Rapor, temkinli ve savunmacı olmayı seçen reasürörler hakkında şu ifadelere yer verildi: “Belirli pazarlarda ve coğrafyalarda risk maruziyetlerini yeniden değerlendirdikten sonra, Ocak 2022’de 21 reasürörün yaklaşık yarısı için doğal afet riskinde büyük bir azalma gördük. Bunun, yıllarca iyileştirilmiş fiyatlandırmaya rağmen dünya genelinde eşit olmayan fiyatlandırma yeterliliği ile açıklandığına inanıyoruz. 250 yılda bir toplam zarara mutlak net maruziyeti azaltmayı seçen reasürörler için ortalama daralma %20 idi. Bize göre bu, net ve stratejik bir risk azaltmayı gösteriyor.”

Buna karşılık, reasürörlerin doğal afet riskine maruz kalmalarını artırma kararı, özkaynaklara göre telaffuz edilir ve bazı reasürörler için riske maruz kalmadaki azalmanın özsermaye hareketlerini büyük ölçüde aştığını gösteriyor.