S&P: Artan enflasyon EMEA sigortacıları için risk

S&P Global Ratings (S&P), sermaye piyasası oynaklığı, durgunluk riskleri ve artan enflasyonun EMEA sigortacıları için bir risk oluşturacağını ve yükselen faiz oranlarının yatırım gelirini desteklemesi gerektiğini belirtti.

S&P Global Ratings kredi analisti Volker Kudszus, “EMEA Sigorta Görünümü 2023: Mükemmel Fırtınanın Ortasında” başlıklı rapora yönelik yaptığı değerlendirmede, 2023’de işletme performansının sağlam kalmasını ve enflasyon ve durgunluk risklerinin, iş pozisyonlarını temelde sorgulamamasını bekliyoruz.Yıldan bugüne kadar olan kazançlar, raporlanan UFRS 4 hissedar özkaynaklarından ve yatırım değer düşüklüklerinden orantısız bir şekilde etkilenen piyasa değerinden yatırım yeniden değerlemeleri göstermiştir.” dedi. 

S&P’ye göre, yatırım risklerinin esas olarak hayat sigortası şirketlerinin likit olmayan varlıklarından ve türevlerinden kaynaklanmasını beklerken, yatırım marjları daha yüksek uzun vadeli faiz oranlarından ise yararlanıyor.

S&P’ye göre, çoğu EMEA pazarında hayat dışı prim oranlarındaki artışlar, enflasyon oranlarındaki artışları karşılamaya çalışırken, kazazede gibi uzun kuyruklu hatlardaki rezerv ilaveleri 2023’te devam edecek ve oldukça büyük hale gelebilir.

Kudszus, “Prim oranlarındaki artışlar enflasyonla eşleşebileceği, ancak karlılığı güçlendirmede yetersiz kalabileceği için reasürans alt sektörüyle ilgili olumsuz görüşümüzü koruyoruz” dedi.