Sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı 400 bin TL’ye çıktı

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarının 2023’ten itibaren 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile TMSF Tarafından Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik’te yaptığı değişikliğe göre, halihazırda 200 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı, 2023 takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 400 bin lira düzeyinde belirlendi.