IAIS’dan çağrı: Doğal afet koruma açıkları konusunda harekete geçilmeli

Uluslararası Sigorta Denetleyicileri Birliği (IAIS), artan doğal afet tehdidiyle mücadelede sigorta denetçilerinin hayati rolünü vurgulayan “Bir eylem çağrısı: Doğal afet koruma açıklarını (NatCat) ele almada sigorta denetçilerinin rolü” başlıklı bir rapor yayınladı.

Raporda, doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların sigortasız kısmı olarak tanımlanan koruma açıklarının hem bireyler hem de topluluklar için önemli bir zorluk teşkil ettiği belirtildi.

NatCat etkinliklerinin sıklığı ve yoğunluğu artmaya devam ettikçe, sigorta kapsamının sigortalanabilirliği ve karşılanabilirliği giderek zorlaşıyor ve birçok kişi bu tür etkinliklerin yıkıcı mali etkilerine karşı savunmasız kalıyor.

IAIS Koruma Boşlukları Görev Gücü Başkanı ve yeni seçilen İcra Komitesi Başkanı Shigeru Ariizumi, doğal afetlerin mali sonuçlarının yönetilmesinde sigortanın hayati toplumsal rolünün altını çizdi.

Ariizumi, “Reasürans da dahil olmak üzere sigorta, doğal afetlerin mali etkilerinin yönetilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir ve böylece toplumsal dayanıklılığı artırabilir. Hasara karşı mali koruma sağlar, iyileştirme ve yeniden yapılanmaya yardımcı olur ve adaptasyonu, risk azaltmayı ve hazırlıklı olmayı teşvik edebilir. Bu çerçevede, sigortanın NatCat’teki koruma açıklarının giderilmesinde önemli toplumsal işlevinin desteklenmesinde denetçilerin oynayacakları bir rol var.” dedi.

Beş temel alan…

IAIS raporunda, sigorta denetçilerinin NatCat koruma açıklarının azaltılmasına aktif olarak katılabilecekleri beş temel alanı tanımlıyor ve IAIS bölgelerindeki çeşitli yetki alanlarındaki gerçek dünya vaka çalışmaları ile destekleniyor.

Bu alanlar, koruma açıklarının değerlendirilmesine katkıda bulunmayı, sigorta kapsamına alınmasını teşvik etmek için tüketici finansal okuryazarlığını ve risk farkındalığını artırmayı, risk önleme önlemlerini teşvik etmeyi, daha fazla sigorta kullanılabilirliği ve kapsamı alımına yardımcı olan düzenleyici ve denetleyici bir ortam yaratmayı ve NatCat etkinlikleri karşısında finansal katılım ve toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesine yönelik stratejiler konusunda hükümetlerin ve endüstrinin birlikte çalışmasını içeriyor.

IAIS, koruma açıklarını gidermeye yönelik yaklaşımların denetim talimatlarına ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğini kabul ediyor. Bununla birlikte, finansal istikrarın korunması ve poliçe sahiplerinin korunmasının arttırılmasındaki rolleri göz önüne alındığında, tüm sigorta denetçilerinin harekete geçmek için güçlü bir temeli olduğunun altı çzildi.

IAIS Genel Sekreteri Jonathan Dixon, denetçilerin halihazırda koruma açıklarıyla mücadele etmek için sağlam bir temele sahip olduklarını vurgulayarak, “Finansal katılımı ve pazar gelişimini teşvik etme hedefleri olan denetçiler için, koruma açıklarını gidermeye yönelik eylemler, onların görev alanları açısından daha da merkezi bir öneme sahiptir.” şeklinde konuştu.