Hasan Meral ChatGPT’ye sordu: Yapay Zeka Sigortacılığı Ele Geçirecek mi?

Yapay zeka sigortacılıkta, özellikle de süreçlerin otomasyonu alanında yoğun kullanılıyor. Peki, dönüşüm yalnızca bu alanla mı sınırlı kalacak yoksa yapay zeka sigortacılığı ele geçirebilir mi? Günümüzün en popüler yapay zeka destekli dil işleme teknolojisi olan ChatGPT’ye sordum.

-Dr. Hasan Meral

İnsan yapımı makinelerin dünyayı ele geçirmesi, 1818 tarihli Frankestein romanından beri popüler bir konu. 21’inci yüzyıla kadar öne çıkan tema ileri teknoloji ile donatılmış robotların insanlık üzerinde hakimiyet sürmesiyken, bugün yapay zekanın sosyal ve ekonomik hayattaki hakimiyeti üzerinde duruluyor. Kimi düşünürler bu teknolojinin insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunurken, diğerleri bunun hüsnükuruntudan ibaret olduğu görüşünde.

Yapay zeka teknolojisi son yıllarda sigortacılıkta, özellikle de süreçlerin otomasyonu alanında yoğun olarak kullanılıyor. Peki, dönüşüm yalnızca bu alanlarla mı sınırlı kalacak yoksa yapay zeka sigortacılığı ele geçirebilir mi? Bu başlıkta öne çıkan soruları, günümüzün en popüler yapay zeka destekli dil işleme teknolojisi olan ChatGPT’ye sordum.

HM: Yapay zekanın sigortacılıkta bugün ve gelecekte öne çıkan kullanım alanları neler olabilir?

ChatGPT: Öncelikle, risk değerlendirmesi konusunda daha hassas ve hızlı analizler yapabilir. Örneğin, müşterilerin profil verilerini inceleyerek, daha doğru prim teklifleri sunabilir ve poliçe önerilerinde bulunabilir.

Yapay zeka destekli chatbot’lar, müşterilere hızlı ve etkili bir şekilde yardımcı olabilir. Hasar değerlendirmesi süreçlerini hızlandırabilir ve daha verimli bir şekilde yönetebilir.

Gelecekte ise, daha karmaşık analizler yapabilen ve büyük veri setlerinden öğrenen yapay zeka sistemleri, sigorta şirketlerine daha stratejik kararlar konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, sürücüsüz araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, otomatik sigorta poliçeleri ve risk yönetimi de ön planda olabilir.

HM: Peki, yapay zekanın sigortacılıkta kullanımının önündeki zorluklar neler?

ChatGPT: Müşteri verilerinin doğru bir şekilde korunması ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi için güçlü güvenlik önlemleri alınmalıdır. Ayrıca, yapay zekanın karar alma süreçlerinin şeffaf olmaması bir sorun teşkil edebilir. Bu durum, sigorta şirketlerinin müşterilere kararlarını nasıl aldıklarını açıklamakta zorlanmalarına neden olabilir. Bu da güven sorunlarına yol açabilir.

Teknolojiye adapte olma konusundaki direnç de bir diğer zorluk. Bazı profesyoneller, yapay zeka uygulamalarının insan faktörünü göz ardı ettiğini düşünebilir ve bu durum, sektörde bazı dirençlere neden olabilir.

HM: Peki, yapay zekanın yaygın şekilde kullanımı sigortacılarla müşterileri arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyebilir?

ChatGPT: Öncelikle, müşteri hizmetleri konusunda daha hızlı ve etkili çözümler sunabilir. Yapay zeka destekli chatbot’lar sayesinde müşteriler, poliçe bilgilerini sorgulayabilir, hasar bildirimlerini yapabilir ve genel sorularını çözebilir. Bu da müşteri memnuniyetini artırabilir.

Ancak, bu durum insan etkileşimini azaltabilir ve müşterilerin kişisel dokunuşu özleyebileceği bir ortam yaratabilir. İnsan faktörünün önemini korumak ve yapay zekayı müşteri deneyimini geliştirmek için bir araç olarak kullanmak önemlidir.

HM: Sigorta sektöründe çalışanları ele alalım. Sence yapay zeka sigortacılıkta hangi meslekleri tehdit ediyor? Önümüzdeki 20 yılda sigortacılıktaki hangi meslek gruplarına talebin artmasını bekliyorsun.

ChatGPT: Temel veri analizi, risk değerlendirmesi ve müşteri hizmetleri gibi görevlerde yapay zeka kullanımı, bazı operasyonel rollerin azalmasına neden olabilir. Ancak, aynı zamanda yapay zeka uygulamalarını geliştiren ve yöneten uzmanlara talebin artması muhtemeldir. Veri bilimi, yapay zeka mühendisliği ve etik konularında uzmanlaşmış profesyonellerin önemi daha da artabilir.

Müşteri ilişkileri ve danışmanlık gibi insan odaklı becerilere sahip sigorta profesyonellerine talep devam edebilir. Çünkü müşteriler, karmaşık sigorta konularında insan etkileşimini arayabilirler.

HM: Yapay zekanın dönüştürücü etkisini de düşünerek, bugün sigorta sektöründe çalışan veya çalışmaya başlayacak olan profesyonellere hangi yetkinlikleri kazanmasını önerirsin.

ChatGPT:

İleri veri analizi ve yorumlama becerileri, sigorta sektöründe yapay zekanın en etkili şekilde kullanılabilmesi için önemlidir. Veri bilimi alanında kendinizi geliştirmek gelecekteki iş fırsatları için avantaj sağlar.

Temel düzeyde yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde, yapay zeka uygulamalarını anlamak ve etkili kullanmak mümkün olacaktır.

İleri düzeyde dijital becerilere sahip olmak, mobil uygulamaları kullanabilmek ve çeşitli dijital platformlarda etkili iletişim kurabilmek önemlidir.

Yapay zeka ile birlikte, insan etkileşimi önemli bir değer taşımaya devam edecektir. İyi bir iletişimci olmak, müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve karmaşık konuları anlaşılır bir şekilde aktarabilmek bu bağlamda önemlidir.

Teknolojik gelişmeleri takip etmek, yenilikçi düşünceye açık olmak ve sürekli öğrenmeye istekli olmak önemlidir.

HM: Son olarak, sence yapay zeka sigortacılığı ele geçirebilir mi?

ChatGPT: Yapay zeka, sigortacılığı etkileyebilir ve dönüştürebilir, ancak tam anlamıyla “ele geçirmek” biraz abartılı bir ifade olabilir. Yapay zeka, risk değerlendirmesi, müşteri hizmetleri ve analitik konularda büyük katkılar sağlayabilir. Yapay zekanın etkisi, sektörde daha verimli ve hızlı operasyonlara olanak tanıyarak, profesyonellerin daha stratejik ve analitik roller üstlenmelerine yardımcı olabilir. Yapay zeka ile insanların işbirliği, sigortacılığın geleceğini şekillendirecek önemli bir faktör olacak gibi görünüyor.

Uzman bir düşünüre aitmiş gibi duran bu cümleler, yapay dil işleme teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Öte yandan, her ne kadar etkileşimi mümkün kılan ileri teknoloji olsa da tüm bunların beslendiği yerin insanlığın kolektif bilgeliği olduğunu da unutmamak gerekir. Yapay zekanın sigortacılıktaki kullanımının önemli bir yapısal dönüşüm yaratacağına şüphe yok. Süreçler daha pürüzsüz ve verimli hale gelecek, genel kullanıcı deneyimi iyileşecektir. Ancak, insanlığın en temel içgüdülerine hitap eden sigortacılığı ileri taşıyacak olan, dün olduğu gibi bugün de zamanının ruhunu doğru şekilde anlayıp, araçlarını en etkili şekilde kullanan sigortacılar olacaktır.