Türk Sigortacılığının Yüz Yılı: Makro Çevresel Faktörler Üzerine Kapsamlı Bir Analiz

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sigorta Dünyası yazarı Dr. Hasan Meral’in yazdığı “Türk Sigortacılığının Yüz Yılı: Makro Çevresel Faktörler Üzerine Kapsamlı Bir Analiz” başlıklı makale Manas Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Dergisi’nde yayınlandı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin sigorta pazarı büyüklüğünün 42’nci sırada olmasının sebeplerini araştıran makalede, ülkenin ekonomik büyüklüğü ile prim üretimi arasındaki büyük farkın sigorta sektörünün önünde önemli bir gelişim alanı olduğuna işaret ediliyor. Hasan Meral, araştırmanın amacını “Makro çevresel faktörlerin Türk sigorta sektörünün gelişimi üzerindeki etkilerini incelemek” olarak özetleyerek çalışmayla ilgili şu ipuçlarını aktarıyor: “Bu kapsamda öncelikle Türkiye’de sigortacılığın yüz yıllık gelişim sürecine ilişkin tarihsel bir arka plan sunulmuştur. Devamında Türkiye’de 1990-2021 yılları arasındaki politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik (PEST) faktörlerin sigorta penetrasyonu üzerindeki etkisi, doğrusal regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bulgular, Türkiye’de nüfus yoğunluğu ve düzenleyici kalitesi endeksi ile sigorta penetrasyonu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Türk sigorta sektörü paydaşları, sigortalılık oranlarına destekleyen faktörleri analiz etmeli, büyümenin önündeki engelleri iyi tespit etmelidir. Böylece doğru stratejileri belirleyerek, sigortacılığın gelişim potansiyelini somut bir gerçekliğe dönüştürebilirler.”