SEDDK Başkanı: Fiyatların serbestçe tayin edildiği bir düzenekte doğrudan müdahil olmayız

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, otorite olarak fiyatların serbestçe tayin edildiği bir düzenekte doğrudan müdahil olamayacaklarına dikkat çekti.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Sanayinin Sigortalanması-Sorunlar ve Çözüm Önerileri” paneline katılan  SEDDK Başkanı Davut Menteş, sigorta sektöründe fiyatların nasıl stabil edileceğine değinerek, “Özellikle sanayicilerimizi ilgilendiren risklerde ki bunlar yangın, deprem, mühendislik, nakliyat gibi branşlar. Fiyat malum tüm piyasalarda olduğu gibi arzu ve talebin miktarıyla belirleniyor. Bir fiyat artışından söz ediyorsak ya bu talep artışına veya arz yetersizliğine veya her ikisinin birlikte varlığına bağlanabilir. Bu seneye baktığımızda ise farklı etkenlerle karşı karşıyayız.” şeklinde konuştu.

Menteş, küresel reasürans pazarında katastrofik risklerin frekans artışına bağlı olarak yaşanan bir arz daralmasına dikkati çekerek Türkiye pazarına mahsus birtakım negatif, ayrıştırma gerektirecek faktörlerin de olduğunun altını çizdi.   SEDDK Başkanı Davut Menteş sözlerini şöyle sürdürdü:  “Arzın talebi karşılamaması nedeniyle meydana gelen bir şey olabileceğini düşündük. Diğer taraftan bir maliyet enflasyonu var. Tabii malum talep manipülasyonu ve maliyet enflasyonu veya arz enflasyonu da denilebilir buna. Biz burada otorite olarak fiyatların serbestçe tayin edildiği bir düzenekte doğrudan müdahil olamayız.”

SEDDK Başkanı Davut Menteş, “Sigortalanmamak seviyesinde veya sanayicilerimiz için sigortalayamamak, sigortalamakta zorlandıkları kesin ama risk durumu yeterli, sigortalanabilir bir tesisin sigortalanmadığından söz edemeyiz. O seviyede değiliz. Ama trend maalesef negatif. Bugün yeterli tedbirleri almazsak seviye oraya da gidebilir. Dolayısıyla bugün tedbirleri konuşmak için ve bir an önce hayata geçirmek için acele etmemiz gereken zaman.”diye konuştu.