Türkiye Katılım Sigorta acente satış kanalına girmeye hazırlanıyor…

Türkiye Katılım Sigorta 2023 yılı güçlü finansal sonuçlarıyla birlikte 2024 yılında acente satış kanalında yer alacağını açıkladı.

Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat, kuruluşlarının ilk yılında öz kaynak büyüklüğü ve aktif büyüklüğünü de artırarak 2023 yılı sonu finansal sonuçlarında kâr açıkladı. İlk yılında toplamda 974 milyon 563 bin TL’lik prim üretimi gerçekleştiren Türkiye Katılım Sigorta, brüt 53,6 milyon TL kâr açıkladı. Türkiye Katılım Hayat ise ilk yılında 111 milyon 754 bin TL’lik prim üretimi gerçekleştirerek, brüt kârı 11,7 milyon TL olarak gerçekleştirdi. İki şirketin toplam prim üretimi 1 milyar 86 milyon TL olurken, toplam brüt kârı ise 65,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Zorlu koşullara rağmen 2023’ü kârla kapadı

2023 yılında sigorta sektörü dünya genelinde yaşanan savaşlar, depremler ve ekonomik daralmalar gibi zor koşullar ile mücadele etti. Türkiye Katılım Sigorta kuruluş yılı olan 2023 yılında, bu olumsuz koşullara ve tüm kuruluş maliyetleri ile yatırımlarına rağmen yıl sonunda finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede kâr açıklamasında bulundu. İlk yılında deneyimli ve dinamik ekibiyle birlikte katılım sigortacılığını tabana yaymak ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmalarını başlatan şirket, 2024 yılında ise genişleyen dağıtım ağı, farklı ürünleri ve yetkin insan kaynağıyla beraber geleceğe güvence olmak için istikrarlı olarak çalışmayı sürdürüyor.

2024’te pirim üretimi arttıracak

2024 yılı hedefleri doğrultusunda şirket olarak büyümeye devam eden Türkiye Katılım Sigorta, farklı branşlarda ve kanallarda prim üretimini artıracağını açıkladı. Katılım ekosisteminde yatırımları en verimli şekilde değerlendirmek için çalışan şirket, katılım sigortacılığını tabana yayma sürecini hızlandırmak için 2024 yılında iş ortakları olan acente ve broker satış kanalında aktif şekilde yer alacağını belirtti. Özellikle acente ve brokerlar için önemli bir yıl olacağının öngören şirket, sigortayı tüm Türkiye’de acenteler ile sigortalılara ulaşılabilir hale getirme hedefinde ilerliyor.

Türkiye Katılım Sigorta, butik ve iletişim odaklı bir acente stratejisiyle hem acenteleri hem de katılım sigortacılığı müşterilerinin geleceğini güvence altına almaya devam ediyor.