Türkiye kömür bağımlılığından kurtulamıyor

Türkiye’de 2023 yılında üretilen 326,3 milyar kilovatsaat elektriğin %36’sı kömürlü termik santrallardan sağlandı. Bu oran 2021 yılında %31, 2022 yılında ise %34’tü. İklim Haber’de verilen habere göre Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eceçelik, “Net sıfır emisyon hedefine bir an önce ulaşmamız için kömürlü termik santralları kullanmaktan vazgeçmeli, enerji yoğunluğunu düşürerek yenilenebilir enerjinin payını artırmalıyız” dedi.

Türkiye’de elektrik üretiminde kömürün payı artmaya devam ediyor. İklim Haber’e göre, 2023 yılında üretilen 326,3 milyar kilovatsaat elektriğin %36’sı kömürlü termik santrallardan sağlandı. Bu oran 2021 yılında %31, 2022 yılında ise %34’tü. Elektrik üretiminde kömürlü termik santralları %21’lik oranla gaz santralları takip etti. Böylece, kömür ve gaz gibi iki fosil yakıtın elektrik üretimindeki payı bir önceki yıla göre yaklaşık bir puan artarak %57’yi buldu.

Yenilenebilir enerji tarafında ise hidroelektrik santrallar %19’luk payla ilk sırada yer aldı. Hidrolik enerjiyi %10 ile rüzgar, %5,7 ile güneş, %3,4 ile jeotermal enerji santralları izledi. Elektrik üretiminin %3,2’lik kısmı ise diğer enerji kaynaklarından elde edildi.

“Kömürden çıkış için tarih verilmeli”

Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eceçelik, kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla Türkiye’nin sera gazı emisyon miktarının da artacağına dikkat çekerek, “Elektrik üretiminde fosil yakıtların payının son iki yılda yeniden yükselişe geçmesi, Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşmasını zorlaştıracak. Net sıfır emisyon hedefine bir an önce ulaşmamız için kömürlü termik santralları kullanmaktan vazgeçmeli, enerji yoğunluğunu düşürerek yenilenebilir enerjinin payını artırmalıyız. Bir plan dahilinde kömürlü termik santralların kapatılması için tarih vermeliyiz” şeklinde konuştu.

Eceçelik sözlerini şöyle tamamladı: “Güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payları ise küresel eğilimin aksine ciddi bir artış göstermedi. Rüzgardan elektrik üretimi 0,2 puan geriledi, jeotermal yerinde saydı güneş ise sadece 0,6 puan arttı. Türkiye gibi bir güneş ülkesi için bu artış yeterli değil. Enerji dönüşümünü hızlandırabilir, böylece hem iklim krizine katkımızı azaltır hem de hava kirliliği gibi sorunların büyümesini önleriz. Enerji ithalatına ödediğimiz para da azalmış olur.”