Serpil Akyol Erden: Sektöre Bir Dışardan Baktım Aziz Dostlar

“Sektöre şöyle bir dışarıdan baktım. Kıpır kıpır hareketli, iletişimin yoğun yaşandığı bir endüstri gördüm. Öyle ki farklı sektörlerden gelenlerin pek alışık olmadıkları, ilgi ve şaşkınlıkla gözlemledikleri bir canlılık göze çarpıyor… Hem sigortacılar arasında iletişimi güçlendirmeyi hem de kamuoyuna tanıtımı hedefleyen etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir faaliyetler dizisi çıkıyor karşımıza…”

*****

Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul şehri için yazdığı mısralar geçiverdi aklımdan. Hani şair “Bir Başka Tepeden” şiirinde diyor ya;

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

 Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

 Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

 Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

 

 Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,

 Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.

 Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yada

 Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

Ben de sektöre şöyle bir dışarıdan baktım. Kıpır kıpır hareketli, iletişimin yoğun yaşandığı bir endüstri gördüm. Öyle ki farklı sektörlerden gelenlerin pek alışık olmadıkları, ilgi ve şaşkınlıkla gözlemledikleri bir canlılık göze çarpıyor… Hem sigortacılar arasında iletişimi güçlendirmeyi hem de kamuoyuna tanıtımı hedefleyen etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir faaliyetler dizisi çıkıyor karşımıza… Sektör, bu tür aktiviteleri seviyor. Farklı sektörlerden sektörümüze gelenler bu derecede tanışıklığı, iç reklamın diğer sektörlerde olmadığını söylüyorlar. Evet biz birbirimizi tanıyoruz. Paylaşıyoruz. Dostluklarla iş birlikteliklerimizi veya rekabetimizi pekiştiriyoruz. Tatlı bir rekabet yaşıyoruz. Öte taraftan sektör için beraber çalışıyoruz. Acılarımızı paylaşıyoruz. Beraber gülüyoruz. Beraber spor yapıyoruz. Beraber tanıtım yapıyoruz.

Siz de bir durun ve dışardan bakın sektöre… Örneğin sigortaya dikkat çekmek üzere gençlere yönelik TSB ve Sigorta Dünyası paydaşlığı ile hazırlanan Sigortalı Anadolu Zirvesi kapsamında üniversitelerde sektör yöneticileri mesleğe dikkat çekiyor. Sektörün gönüllü kuruluşlarından Reformist Sigortacılar Platformunun üniversitelerin sigortacılık bölümlerinde organize ettiği Sigorta Günleri’nde sektörün farklı paydaş yöneticileri gençlere sektörün mensubu olabilmek adına neler yapacaklarını anlatıyorlar. NTV’de enflasyonist ortamda ticari işletmeler için en ideal sigortanın nasıl olacağı tartışılıyor. “Enflasyon korumalı poliçe mi dövize endeksli poliçeler mi olmalı, ihracat yapan bir işletme mi yoksa yerel piyasada faaliyet gösteren bir firma mı daha çok korunmalı” gibi detaylar halka anlatılıyor. Diğer taraftan Youtube’da brokerlerden sektördeki gelişmelere yönelik kilit isimlerle bir araya geliniyor Canlı yayın yapılıyor. TSEV, RSP veya TSEV-Kasider iş birlikteliği ile özel farklı eğitimler organize ediliyor. Öte taraftan Sigorta Sektör Ligi Futbol Turnuvası, voleybol turnuvası, sigorta şirketlerinin sponsorluğu ile organize ediliyor. Hedefleri yakalayan dağıtım kanalları ile dünyanın farklı ülkelerine geziler yapılıyor. Uzun yıllarını sektöre vermiş olan duayenler unutulmuyor. Anıları bir kitapta toplanıyor veya anısına kütüphaneler kuruluyor. Mesleki sektörel anılarını kaleme alanlar ayrı bir değer katıyor sektöre. Sigorta üstatları toplantısı Destek Reasürans’ın sektör iletişim davetlerini çağrıştırıyor.

Öte taraftan günün değişen koşullarına göre teknik alanda geliştirmeler alınan önlemler dikkat çekiyor. Uluslararası arenada teminat için savaş veriliyor. Büyük deprem beklentisi sebebiyle sektörümüze iştahı azalan meslektaşlarla hem profesyonel hem dostane ilişkiler devam ediyor. Sektörü düzenleyen/denetleyen kurumlar sermaye yeterlilik oranından trafik sigortası primlerine, bireysel emeklilik uygulamalarındaki farklılaştırmalara kadar yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bazı oyuncular sektörden ayrılmayı düşünürken tamamlayıcı hizmetlerle sektörün maliyet yönetimine katkı sağlayan tedarikçi firmalar sektöre çözümler üreterek sektör temsilcileriyle yakın işbirliği içine giriyor. Örneğin hasar süreç yönetiminde onarım firmaları, hizmetleri özelleştiren asistans şirketleri gibi.

Şairin dediği gibi, sadece bir alanda fayda sağlamak bile ömre değer sektörümüzde. Sigortalıya, meslektaşa, rakibe her dokunuş sektöre artı değer katıyor. Hatta bazen negatif ifadelerle rakibini dillendirenler bile bence sigortayı gündemde tutuyor ve ilgi yaratıyor.

Canlı iletişim faaliyetleri, gündemde olmak, güven ihtiyacına cevap veren, insanların zor dönemlerinde yaşam standartlarını korumayı sağlayan, işleyişi ile eskinin imece usulünü profesyonelce 21. Yüzyıla taşıyan sektörümüzün tanınırlığının artmasına vesile oluyor. Belki yapılan tanıtımlar, organizasyonlar için harcanan maddi manevi güç sigorta haftası veya sigorta fuarı gibi genele açık organizasyonlarla birleştirilip tek projede nihai tüketiciye yönelim sağlansa, eğitim müfredatında bir türlü yer almayan sigorta kavramı ve hizmetlerinin bilinirliğini arttırıp halkımızın sigorta konusunda daha bilinçli olmasını sağlayabilir.

Düşünmek gerek…