Büyük veri ve yapay zeka sigorta için hem risk hem fırsat

Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Kurumu (EIOPA) Başkanı Petra Hielkema, Insurance Europe 2023-2024 Yıllık raporunda büyük veri ve yapay zekanın sigorta sektörüne etkilerini ele aldı. Hielkema, büyük veri ve yapay zekanın sigortalılar ve sektör için hem riskler hem de fırsatlar içerdiğini belirtti.

****

Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu’nun (Insurance Europe) 2023-2024 Yıllık raporu yayınlandı. Raporda, mevzuat, verilere erişim, perakende yatırım, emeklilik, iklim değişikliği ve Ukrayna’daki savaş gibi sigorta sektörünü etkileyen en kritik konulardan bazılarına ilişkin içgörülerin paylaşıldığı bir dizi görüş yazısı yer alıyor.

Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Kurumu (EIOPA) Başkanı Petra Hielkema, rapordaki “Sigortaya dahil olmanın itici gücü olarak veriler” başlıklı yazısında, büyük veri ve yapay zekanın sigorta sektörüne etkilerini ele aldı. Sigortanın amacı ve mantığına değinen Hielkema, sigortanın risklerin havuzlanması ve bunun değişik risk maruziyetleri bulunan sigortalılar tarafından paylaşılması esasına dayandığını hatırlatıyor.

Ancak büyük veri ve buna yapay zekanın uygulanmasının tabloyu değiştirdiğini belirten Hielkema,  “Daha fazla veri ve bundan içgörü elde etmenin giderek daha karmaşık yolları, risklerin ve bunların belirli bireyler veya hane halkı için ilgilerinin daha somut tanımlanmasına ve izlenmesine olanak tanıyor. Bireysel davranışlara ve hassasiyetlere ilişkin daha spesifik bilgiler sağlar” diyor.

Finansal dışlanma riski

Kişisel verilere artan erişim ve içgörü elde etmeye yönelik yeni tekniklerin, risk bazlı fiyatlandırma ve sigortalama teknikleri ve teminatın kalitesi üzerindeki etkiler yoluyla finansal dışlanmaya yol açabileceğine dikkat çeken Hielkema, “Bu, daha yüksek risk taşıyanların daha yüksek primlerle karşı karşıya kalabileceği veya bir ürünün reddedilebileceği veya sözleşmeden çıkarılabileceği anlamına gelir” diyerek, bazı sigorta ürünlerinin bazı tüketiciler için çok pahalı olabileceği ya da gizli ya da değerlendirilmesi zor istisnalar nedeniyle çok karmaşık olabileceğini belirtiyor.

Finansal katılım fırsatı

Daha sağlıklı ve daha büyük verinin daha doğru, daha tahmine dayalı içgörülerin, sektörün toplumsal risk yöneticisi olarak potansiyelini daha iyi gerçekleştirmesine olanak sağlamaya katkısının olabileceğini söyleyen Petra Hielkema, şunları aktarıyor: “Doğruluk burada temel bir prensiptir. İster yatırım ister sorumluluk açısından taşıdığınız riskleri bilmek, verimliliği artırmaya, ihtiyati riskleri azaltmaya ve dolayısıyla dayanıklılığı artırmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda, riskler konusunda daha doğru olmanın, fiyatlandırma ve ürün tasarımı yoluyla artan finansal dışlanmaya eşit olduğu yönünde otomatik bir varsayım da olmamalıdır. Müşterilere adil davranılması yine de fiyatlandırmayı ve ürün tasarımını yönlendirmelidir ve riskin paylaşılması bu adaletin özünde yer almaktadır.”

Büyük ve kaliteli verinin riskin kaynağında azaltılmasını teşvik eden sigorta için daha proaktif bir rolün geliştirilmesi yoluyla sigorta fiyatlarının aşağı çekilmesini sağlayabileceğini hatırlatan Hielkema, “Bu risk azaltımı aynı zamanda sigortalanamayanların sigortalanabilir hale gelmesine izin vererek finansal katılımı iyileştirmenin bir yolu da olabilir” diyor.