SEDDK’dan TFRS17 genelgesinde değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Türkiye Finansal Raporlama Standartı 17 (TFRS17) kapsamında sunulacak raporlara ilişkin 2014/1 Genelgede değişiklik yapılmasına yönelik genelge yayınladı.

Genelgeye göre, 2014/1 tarihli genelgenin 3.üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi. Değişiklik ile TFRS 17 geçiş bilanço tarihi 1 Ocak 2024 kabul edilerek ara dönemler için talep edilen finansal tablolar ve ilgili dipnotlar ile yılsonuna ait kar veya zarar tablosu ve ilgili dipnotlar karşılaştırmalı olarak sunulmayacak. 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar ve dipnotları ise bağımsız denetime tabi tutulacak. Genelge yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Genelgeye ulaşmak için: https://seddk.gov.tr/upload/2024-16-Say%C4%B1l%C4%B1-Raporlama-Genelgesi.pdf