Yüzüncü Yılda Henüz Çıkarılmamış Bir Maden: Türk Sigorta Sektörü*

Dr. Behlül Ersoy

Yakın bir zaman önce Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, Uzak Asya’ya kadar uzanan ve tarih öncesinden bugüne taşıdığı kurumsal hafızası ile küresel bir güç olma yolunda hızla ilerliyor. Bu yolculuk zaman zaman yavaşlamalara ve hatta duraklamalara rağmen 100 yıldır kesintisiz şekilde devam ediyor. Türkiye’yi yolun sonunda zengin, kalkınmış ve güçlü bir ülke konumuna yükseltecek en önemli kaynaklardan birinin ise henüz çıkarılmamış bir maden gibi saklı duran sigorta sektörü olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızın arkasında temelleri Cumhuriyet ile güçlendirilmiş bir Türk sigorta sektörü var.

Peki henüz tam olarak çıkartamadığımız, yer altında bir yerlerde olan bu maden nedir? Böyle bir potansiyeli geleceğimize tahvil edebilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Bu ve benzer soruların cevaplanması gerekiyor. Bu keyifli ve bir o kadar da çetin soruları cevaplamaya çalıştığımız, aynı zamanda bu soruların muhatabı da olan 23 yazarımız ile kaleme aldığımız akademik eserimizi sizlere tanıtmak istiyorum.

Editörlüğünü yapmaktan onur duyduğum, Türkiye Sigorta Birliği’nin sponsorluğunda, Nobel Akademik Yayıncılık etiketiyle çıkan “Yüzüncü Yılda Türk Sigorta Sektörü: Kapsamlı Bir Bakış ve Politika Önerileri” başlıklı kitabımızdan bahsediyorum. Kitabımızda Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türk sigorta sektörünün saklı potansiyeline dikkat çekerek bu potansiyelin nasıl açığa çıkabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Bu amacımız ışığında sektör profesyoneli, akademisyen ve iş insanlarından oluşan yazar kadromuzla bir metodoloji takip ediyoruz.

Giriş ve sonuç kısmının dışında üç ana başlığa böldüğümüz kitabımızda öncelikle “Genel Görünüm” başlığı altında Türk sigorta sektörünün mevcut durumuna ilişkin bir fotoğraf sunuyoruz. Ardından, “Değer Zinciri Yönetimi” başlığı altında, yüzünü geleceğe çeviren Türk sigorta sektörünün dönüşümünü ele alıyoruz. Son olarak “Problemler ve Çözüm Önerileri” başlığımızda, Türkiye’yi altın çağına taşıyacak Türk sigorta sektörünün önündeki zorlukları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini tartışıyoruz. Bu ana başlıklarımız altında organize olan tüm bölümlerimizde, kitabımızın canlı bir organizma gibi yaşamasını, çoğalmasını sağlayacak ve gelecek çalışmaların tohumları olacak araştırma konuları öneriyoruz. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yaparak sigorta profesyonellerine, düzenleyicilere ve akademisyenlere politika ve araştırma önerilerimizi sunuyoruz.

Sizleri sektör profesyonellerinin engin tecrübelerinden, akademisyenlerin titiz araştırmalarından ve iş insanlarının isabetli öngörülerinden süzülerek ortaya çıkan bu değerli eseri okumaya davet ediyorum.

Kitabımıza başta Nobel Akademik Yayıncılık olmak üzere önde gelen kitapevlerinin internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

*Bu makale yazarın editörlüğünü yaptığı “Yüzüncü Yılda Türk Sigorta Sektörü: Kapsamlı Bir Bakış ve Politika Önerileri” isimli kitaptaki giriş ve sonuç bölümlerinden derlenmiştir.