İşte sigorta yöneticilerinin öncelikleri…

Uluslararası Sigorta Topluluğu’nun (IIS) yaptığı bir araştırmaya göre, Yapay Zeka (AI) ve iklim değişikliği, dünya çapında sigorta yöneticilerinin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor.

IIS 2024 Küresel Öncelikler Araştırması, sektör liderleri için en kritik konuları belirlemeyi ve önümüzdeki yıl paydaşların gündemini şekillendirecek öngörüler toplamayı amaçlıyor.

Ankete katılanlardan altı kategoriden en önemli üç endişelerini seçmeleri istendi: Ekonomik, Politik ve Hukuki, Sosyal ve Çevresel, Operasyonel, Teknoloji ve İnovasyon ve İş ve Finans.

Yapay zeka, Teknoloji ve İnovasyonda ilk kez önde gelen öncelik olarak ortaya çıktı ve katılımcıların yarısından fazlası bunun önemini vurguladı. IIS, bu yükselişi yöneticilerin şirketlerinin yapay zekanın hızlı gelişimine hazırlıksız olduğunu bildirmesine bağlıyor. Teknolojik değişikliklere yavaş adaptasyon ve yaşlanan iş gücü nedeniyle kapsamlı yeniden beceri edinme ihtiyacını başlıca endişeler olarak gösterdiler.

Ankette bir yönetici şunları yazdı: “Teknolojideki gelişmelerden… makine öğreniminden veya yapay zeka entegrasyonundan bağımsız olarak, sektör içeride değişme ve uyum sağlama konusunda yavaş olmaya devam ediyor.”

İklim değişikliği, üst üste dördüncü yıldır Sosyal ve Çevresel kategoriye hakim olmaya devam ediyor ve yöneticilerin %60’ı bunu 2024 için önceliklendiriyor. Doğal afetlerin artan sıklığı ve şiddeti, gelecekteki kayıpları tahmin etmedeki zorluklar ve sigortacıları, hükümetleri ve tüketicileri istikrarsızlaştırabilecek artan maliyetler gibi önemli zorluklar ortaya koyuyor. Katılımcıların dörtte biri, şirketlerinin 2024’te bu sorunu ele almaya hazır olmadığını kabul etti.

Ekonomik kategoriye giren enflasyon, 2024 için en yaygın olarak seçilen öncelik olmaya devam ediyor ve üst üste üçüncü yıldır tüm iç ve dış kategorileri kapsıyor. Enflasyon endişeleri devam ederken, durgunluk korkuları 2022’deki %44’lük zirvelerinden düşüşe geçti.

Ankette ayrıca yöneticilerin şirketlerinin 2024 yılında hangi en önemli büyüme fırsatlarını değerlendirdikleri de incelendi.

IIS, “Ürün inovasyonu, yöneticilerin üçte ikisinin şirketlerinin bu yıl bunu takip etmesini beklediği en önemli fırsattır” açıklamasında bulundu.

Katılımcıların %61’i ayrıca bu yıl yeni veya yeterince hizmet alamayan müşteri segmentlerini arayacaklarını paylaşırken, yarısından biraz fazlası (%55) şirketlerinin güven oluşturmaya ve tüketici katılımını iyileştirmeye odaklanacağını belirtti.

IIS bu konuda, “Genel olarak, yöneticiler şirketlerinin bu büyüme vektörlerini takip etmeye hazır olduğunu düşünüyor ve ortalama %95’i bunları ele almaya bir nebze veya çok hazır olduklarını söylüyor.” ifadelerine yer verdi.