Yaratıcı yıkım trendiyle birçok iş tanımının özü değişecek

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, yapay zekânın sigorta şirketleri açısından potansiyel kullanım alanlarının oldukça geniş olduğunu söyledi. Abacı, bu teknolojinin müşteri segmentasyonundan hasar süreçlerine, ileri analitikten iş süreçlerinin optimizasyonuna, suiistimal incelemelerinden hizmet süreçlerine kadar kapsamlı bir çerçevede kullanıldığını ifade etti.

Her yeni teknolojinin bir tutunma dönemi olduğunu da belirten Abacı, “Bu süreçte gerek teknolojik olgunluğa bağlı sebeplerle, gerekse insanların değişime uyum hızına bağlı olarak geçici adaptasyon zorlukları yaşanması normaldir. Yapay zekâ özelinde ise bu soruya cevap vermek için oldukça erken. Endüstri spesifik olmaksızın, yapay zekânın teknolojik bir yenilik olmaktan çıkıp bir hizmete dönüşme süreci dünyada daha yeni yaşanıyor. Sigortacılık, göreceli olarak geleneksel kabul edilebilecek bir sektör. Fiili uygulamaları henüz görmeye başlıyoruz” dedi.

Yapay zekâ insani yetkinlikleri ileri taşıyacak

Anadolu Sigorta’nın yol haritasında yapay zekâyı “insanların yerine geçecek” bir teknolojik gelişme olarak konumlandırmadığını kaydeden Abacı bu konuda şu hususlara değindi: “Yapay zekânın halen bir takım insani yetkinlikleri sergilemekten uzak olduğunu gözlemliyoruz. Bunlardan bazıları; duyarlılık, yaratıcılık ve empati. Burada teknolojiyi, insan yetkinliklerini daha ileri seviyelere taşıyacak bir unsur olarak ele almak gerekiyor. Zira şu anda da bu alandaki tartışmalarda insan ve yapay zekânın işbirliğinden oluşacak hibrit modellerin üzerinde duruluyor. Diğer taraftan insan kaynağının uyum sağlaması kritik önemi haiz. Hatta bunun ötesinde, zorunluluk. Eğer yapay zekâ ile öngörülen ölçeklerde bir yaratıcı yıkım trendi gözlemleyeceksek, önümüzdeki yıllarda birçok iş tanımının özlü bir biçimde değişeceğini söylemek mümkün. Bu durumda organizasyonlar da kendi içlerindeki rolleri revize edeceklerdir. Geleceğin uzman çalışanı, operasyonel işlerini akıllı süreç otomasyonu, yapay zekâ, ileri analitik ve benzeri teknolojiler üzerinden yürütecektir. Kendilerini de bu teknolojilerin analistleri, uzmanları, operatörleri olarak konumlandırmak durumunda kalacaklardır.”

Şu anda yapay zekânın yaygınlaşmasının önündeki en büyük engelin teknolojik kısıt olmadığını söyleyen Abacı, “Aksine, bu teknolojileri hayata geçirecek yeteneğin henüz ölçekli bir biçimde iş gücü piyasasında bulunmaması olduğu tartışılıyor. Bu çerçevede bizim yaklaşımımız kendi bünyemizde bu yetkinlikleri edinmek ve ispatlanmış yetkinlikleri ölçeklemek yönünde şekilleniyor. Aksi yönde ilerlemenin mümkün olmadığına inanıyoruz” dedi.

Anadolu Sigorta’da “önce yapay zekâ”

Anadolu Sigorta’nın 2018 başında AI First (önce yapay zekâ) diyerek bu alandaki yetkinliğini artırmaya yönelik öncü girişimlerini başlatıp, bir bölümünü de hayata geçirdiğini bildiren Mehmet Abacı, sözlerini şöyle noktaladı: “Mobil uygulamamız üzerinden yapılan ve belli kriterleri karşılayan hasar ihbarlarında, sigortalılarımız tarafından uygulama üzerinden bize iletilen hasar evrakını yapay zekâ destekli görsel tanıma teknolojileri üzerinden doğruluyor, sonrasında da saniyeler içerisinde hasar ödemesini sigortalımızın hesabına transfer ediyoruz. Bu yolla, müşteri deneyiminin sigortacılıktaki en kritik uğraklarından biri olan hasar sürecinde hız ve şeffaflık artışı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kurgu kapsamında dakikalar içerisinde hasar ihbarından ödemeye kadarki süreci tamamlıyor, saniyeler içerisinde fiili ödemeyi gerçekleştiriyoruz.

Yatırımlarımız sürüyor. Yapay zeka alanında devam eden kapsamlı bir projemiz de bir mevcut. 2019 yılında hayata geçmesini öngördüğümüz bu çalışmamızla birlikte yapay zekâyı esas faaliyetimiz içerisinde daha büyük ölçekler içerisinde kullanıma almayı hedefliyoruz.”