Bireysel emeklilik aracısı olmanın şartları belirlendi

 

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik ile bireysel emeklilik aracısı olmanın şartları belirlendi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Emeklilik şirketleri tarafından katılımcı ve işverenlere sunulan emeklilik sözleşmelerinin kurulmasına aracılık edecek kişilerde aranacak nitelikleri ve çalışma esaslarını belirleyen Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelikte satış yetkililerinin tabi tutulacakları sınav ve eğitim programları ile bu kişiler için tutulacak sicile ve verilecek lisansa ilişkin usul ve esaslar da bulunuyor. Yönetmeliğe göre artık düzenlenecek olan aracılık sınavı geçenler bireysel emeklilik aracısı olmaya hak kazanacak.

Yönetmeliğe göre bireysel emeklilik aracısı olmak için aşağıdaki şartlar en az birini karşılamak gerekiyor:

1- Lise veya dengi okul mezunu olmak ve şirketlerde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak ya da Bakanlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmak.

2- İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Bakanlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezun olmak.

3- En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak.

4- Sınavda başarı göstermiş olmak.