“Aktüerler bir bütün olarak sektörün büyümesi için çabalıyor”

Sigorta Dünyası dergisine konuşan Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap, dünyada her geçen gün belirsizliklerin arttığını söyleyerek, “İnsanlar belirsizliği rahatsız edici bulma eğiliminde olsa da belirsizlik altında karar vermek de hayatımızın ayrılmaz bir parçası” dedi. Belirsizliğin tamamen ortadan kaldırılamayacağının ama yönetilebileceğini ifade eden Taylan şöyle devam etti: “Geçmişte iklim değişikliği, siber saldırı, dolu, sel gibi doğa olayları ve kıtalar arası etki yaratabilecek seviyeye ulaşan coronavirüs gibi salgınlar gündemimizde bu kadar çok yer almazdı. Ancak günümüzde bu gibi meseleler gündemin ön sıralarında yer alıyor. İşte böyle sisli bir evrende aktüerler de belirsizlikler altında gerçekleşmesi muhtemel riskleri tanıyan, ölçen, önceliklendiren sigorta matematikçileridir diyebiliriz. Aktüerya fonksiyonu da belirsizliklerle dolu sigorta dünyasında, tahmin, ölçüm ve gözden geçirme işleviyle sürekli sorgulayıp yolumuzu aydınlatıyor.”

“Aktüerler sigortacılığın emniyet kemeri”

Şirketler için hangi koşullarda ne kadar sermayeyi riske attığını bilmenin ve yazdığı işlerin kârlılığını tahmin etmenin hayati önem taşıdığını savunan Matkap, “Bu noktada da aktüerler sigorta sektörünün emniyet kemeridir” dedi.  Aktüerlerin zaman zaman küresel, politik ve ekonomik eğilimleri de tahmin etmeleri gerektiğini kaydeden Matkap şunları söyledi: “En son gelişmelerle tahminlerini sürekli güncelliyorlar. Tahminleri elbette belirli bir zaman aralığı içeriyor, bu nedenle test edilebiliyor. Bunu şöyle de özetleyebiliriz: Herkes tahmin etmeyi sever, ancak büyük olaylar olduğunda herkes yüzünü uzmanlara döner, işte aktüerler o an devreye girer.”

Nihai amaç sektörün istikrarlı büyümesini sağlayacak ortamı yaratmak

Aktüerlerin çabasının sadece aktüerya biliminin gelişmesi değil, bir bütün olarak sigortacılık sektörünün gelişmesi ve büyümesi olduğunun altını çizen Matkap konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Sigorta sektörünü bir ekosistem olarak ele alırsak, kamudan özel sektöre, pazarlamadan hasara, hukuktan aktüeryaya kadar bütün kurum ve fonksiyonları aynı amaca hizmet eden bileşenler olarak görmemiz lazım. Nihai amacımız, sigorta sektörünün istikrarlı ve sağlıklı büyümesini sağlayacak ortamı yaratmak ve yönetmek olmalı. Tüketicinin ihtiyacını karşılayacak ürünler ve sistemler tasarlamak, sektörle tüketici arasındaki güven endeksini daha da yukarılara çekmek önceliklerimiz arasında yer almalı. Bu nedenlerden dolayı aktüerlerin karar verme mekanizmasının bir paydaşı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”