Salgının sigortalı hasar tahminleri gelmeye başladı

Willis Towers Watson tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, COVID-19’dan kaynaklanan genel sigorta kayıplarının ABD ve İngiltere’de 30 milyar dolar ile 80 milyar dolar arasında olabileceği belirtildi.

Willis Towers Watson’ın COVID-19 salgından olumsuz etkilenmesi beklenen genel sigorta branşları arasında ABD ve İngiltere, iş kesintileri, beklenmedik durumlar, yönetici sorumluluk, işsizlik uygulamaları, genel sorumluluk, ipotek, ticari kredi ve kefalet, ve çalışan tazminatı sıralandı.

Rapor göre bu branşlar için kayıp tahminleri içeren, iyimser, orta ve ciddi olmak üzere 3 senaryo oluşturuldu.

Üç aylık sosyal karantinadan sonra “COVID-19 öncesi” durumuna dönüşü öngören iyimser senaryoda Willis Towers Watson, seçilen hatlarda COVID-19 sigortalı zararlarında 11 milyar dolara kadar olacağını tahmin etti.

Orta senaryoda, altı aylık sosyal karantinayı takiben COVID-19 öncesi bir duruma kademeli olarak geri dönüşle birlikte sigortalı zararların 32 milyar dolar olacağını tahmin etti.

Şiddetli senaryoda ise 1918 grip salgınının ölçeğine yaklaşan sağlık etkilerini içeren tabloda seçilen hatlar ve coğrafyalar için COVID-19 sigortalı kayıplarında 80 milyar ABD doları olabileceğini öngördü.