SEDDK’dan Zorunlu Trafik Sigortası’na yönelik duyuru

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu’nu yayınladı.

Duyuruda,  Anayasa Mahkemesinin 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
17/7/2020 tarih, 2019/40 Esas ve 2020/40 Karar sayılı Kararı ile 2918 sayılı Kanunun;

– 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “ve genel şartlarda” ibaresinin,

– 92 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin iptallerine karar verilmiş olup, aynı Karar kapsamında Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları” ibaresine yönelik iptal talebinin reddine karar verildiği belirtildi.

Bu çerçevede, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları; 5684 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası ve 2918 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yürürlükte bulunduğuna dikkat çekildi.

Duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.