SIGMA Raporu: 2022 sonunda küresel sigorta primi rekora ulaşacak

Swiss Re Institute’nın son SIGMA Raporuna göre, küresel sigorta primi 2022’nin sonunda 7 trilyon ABD doları ile rekor seviyeye ulaşacak.

Rapora göre, 2021 yılında trendin üzerinde %3,3’lük bir küresel prim büyümesi beklenirken, 2022 için ise %3,9’luk bir büyüme oranı bekleniyor. Bu durumda küresel primler 6,9 trilyon ABD dolarına ulaşabilir.

2021 ve 2022 için beklenen etkileyici dinamik, 2021’de tarihsel olarak yüksek küresel reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesine yol açacak olan COVID-19’dan beklenen güçlü küresel ekonomik toparlanmadan kaynaklanıyor.

Raporda, “Hayat dışı sigorta branşlarında 20 yıldır artan risk farkındalığı ile bu yıl toplam prim hacimleri COVID-19 krizi öncesi seviyelerin %10 üzerine çıkaracak. 2022’nin sonuna kadar, toplam küresel primin hacimleri ilk kez 7 trilyon ABD dolarını aşacak.” denildi. Kilit pazarların gelişimine gelince, 2021’de prim büyümesinin Çin için %6,3, ABD için %1,7, Batı Avrupa’da %2,8 ve gelişmekte olan pazarlar için %5,6 olacağı tahmin ediliyor.

Raporun tamamına ulaşmak için: https://www.swissre.com/dam/jcr:ca792993-80ce-49d7-9e4f-7e298e399815/swiss-re-institute-sigma-3-2021.pdf