Z ve Alfa kuşağı bütçe dostu ve modüler ürünlere odaklanacak

Generali Sigorta Genel Müdürü ve CEO’su Sylvain Ducros 2021 yılında sigorta sektörü adına yaşanan gelişmeleri, pandeminin ve yaşanan doğal afetlerin sektöre etkilerini değerlendirerek, 2022 öngörülerini paylaştı. 

Pandeminin yanı sıra yıl boyunca yangın, sel ve depremlerin sektörü etkilediğini söyleyen Ducros, “Ayrıca kasko ve trafikteki yüksek rekabete, sigorta bedeli artışına, yedek parça enflasyonuna ve hasar fiyatlarını artıran yeni trafik sigortası düzenlemesine rağmen, fiyatlar Ekim ayına kadar sabit kaldı. Kasım ve Aralık aylarında sektör, bu teknik fiyat farkını önemli ölçüde düzeltti ancak henüz sürdürülebilir bir seviyeye ulaşmadı” dedi. 

İhracata dayalı büyüme sektöre pozitif yansıdı 

Ducros pandeminin günlük hayata ve müşteri beklentilerine etkilerinin sağlık ve hayat sigortası ürünlerine talebi artırdığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer yandan, hizmet sektöründeki mikro işletmeler ve özellikle turizm sektörü, pandemiden olumsuz etkilenen kesimler olmaya devam etti. 2020’de olduğu üzere 2021’de de bu işletmelerin yaşadıkları kayıplara yönelik ürün ve hizmetler değer kazanmayı sürdürdü. Bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinin 2021 yılında sürdürmeyi başardığı güçlü ve ihracata dayalı büyümenin yarattığı gelişmelerse ekonomiye ve sigortacılık sektörüne pozitif olarak yansıdı.” 

Sigorta sektörünü zorluklar bekliyor 

2022 yılında sigorta sektörünü büyümenin yanı sıra zorlukların beklediğini de öne süren Ducros, “Mevcut penetrasyonu artırmayı kendine her daim hedef alan sigortacılık sektörü, zor bir yıla adım atacak. Özellikle olası maliyet artışları fiyat artışıyla karşılaşmamamıza neden olabilir. Ayrıca yakın gelecekte dijital teknolojiler, hayatımıza daha fazla nüfuz edecek; alışkanlıklarımızı, çalışma biçimlerimizi, iş süreçlerimizi ve satın alma davranışlarımızı etkileyecek. Bu durumdan etkilenen sektörlerin başında da sigortacılık sektörü gelecek. Teknoloji sadece dijital poliçe basımında değil, müşteriye doğrudan dokunan süreçlerde de yerini alacak” diye konuştu. 

“Modüler ürünlere talep de artacak” 

Özellikle modüler sigortacılık ürünlerine olan talepte büyüme olacağını beklediğini de ifade eden Sylvian Ducro bu konuda şöyle konuştu: “Artık daha bilinçli ve yalnızca ihtiyacı olana odaklanan bir tüketici olgusu ile karşı karşıyayız. Özellikle 18-35 yaş arasındaki kuşak ve sonradan gelecek olan Z ve Alfa kuşakları kişiselleştirilmiş, esnek ve bütçelerine uygun yapılara odaklanacak. Diğer yandan, modüler ürünler her bütçeye uygun esneklikleri sayesinde, artan maliyetler göz önünde bulundurulduğunda müşterilerin daha çok aradığı ürünler olmaya devam edecek.” 

Yaşam boyu ortaklık stratejisi  

2022 ve sonrasında da danışmanlık rollerini yerine getirmelerini sağlamak ve güçlendirmek amacıyla acente ağını geliştirmeyi ve desteklemeyi sürdüreceklerini de belirten Ducros, “Günümüzde müşteriler -ekonomik koşullar ve sigortacılık bilgileri göz önüne alındığında- kendilerini ve varlıklarını korumak için en iyi tavsiyeyi sunan şirketlere ihtiyaç duyuyorlar. Satış yaklaşımından ziyade bir danışman rolü üstlenmek; müşterilerin risklerini ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, onları korumak ve yönetmek anlamına geliyor. Generali Sigorta olarak hem dijitalleşmenin etkileri hem de dijital dönüşüm alanında müşterilerin beklentilerini karşılayabilme konusunda hazırlıklıyız. Müşterilerimizle olan yaşam boyu ortaklık stratejimiz ve felsefemizle yeni yılda da yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi. 

Ducros sözlerini şöyle noktaladı: “Acenteler sektörümüzün lokomotif güçleri durumunda. 2022’de de acenteler, müşteri ihtiyaçlarını anlamada ve onlara beklenen fiyat aralığında en uygun ürünü önermede kritik bir role sahip olacak. Acenteler için müşteri ilişkileri ve doğru sigorta bedellerinin sunulması üst sıralardaki önemli konular olacak. 2022’de de her alanda acentelerimize değer katmaya devam edeceğiz.”