“Sigortacılık, ülke ekonomisine ciddi anlamda destek sağlıyor”

Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, zor zamanlarda sigortanın öneminin belirgin bir etki ile ortaya çıktığına değinerek “Dünyada ve ülkemizde yaşanan felaketler ve pandemi süreci sebebiyle ortaya çıkan olumsuz ekonomik etkiler karşısında sigortacılık, ülke ekonomisine ciddi anlamda destek sağladı.” dedi.

Küresel ekonomi, geçtiğimiz son birkaç yılda iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin ardından, pandemiden de olumsuz etkilendi. Böyle dönemlerde sigortanın öneminin belirgin bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, dünyada ve ülkemizde yaşanan felaketler ve pandemi süreci sebebiyle ortaya çıkan olumsuz ekonomik etkiler karşısında sigortacılığın ülke ekonomisine ciddi anlamda destek sağladığına dikkat çekti. Kırmızı, sigorta şirketlerinin yapıları gereği faaliyet alanları içine giren riskleri yüklendiklerini ifade ederek hasar maliyetleri, tazminat ödemeleri gibi gündemde olan konulara ilişkin de görüşlerini aktardı.

Tedarikçiler ayakta kalma mücadelesi veriyor

Maliyet açısından oto hasarlarında zor yıl yaşandığını vurgulayan Kırmızı, “Otomotivdeki küresel tedarik zincirinde çip ve hammadde fiyat artışları ile yaşanan krize, konteyner krizi de eklenerek durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Son olarak magnezyum tedariki sorunu üretimi daha da yavaşlattı. Çip krizi derinleştiği için dünya çapında birçok fabrika da üretimine uzun süreli aralar vermek zorunda kaldı. Üretimdeki bu durum yeni araç arzını azaltırken talebin artması fiyatları yükseltti.” dedi.

Bu durumun ikame araç imkânının azalmasına sebep olarak asistans maliyetlerinin artmasına neden olduğunu belirten Kırmızı, “Araç üretiminin durmasının en büyük olumsuz etkisini parça tedarikçileri tarafında gördük. Yaşanan gelişmeler ani sipariş iptallerine sebebiyet verdi. Firmalar ana sanayiye parça üretemeyince sektörde parça fiyatları ani ve beklenmedik şekilde yükseldi.” şeklinde konuştu.

Kırmızı, tedarikin büyük bir bölümünün ithal olması nedeniyle kurun yükselmesi ve diğer sebepler yüzünden parça fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığını söyleyerek “2021’in son aylarında bu yükseliş %50’leri buldu. Özellikle küçük tedarikçiler ayakta kalma mücadelesi verirken Avrupa ülkelerinde iflas eden tedarikçiler bile oldu.” diye konuştu.

Sigortacılar hasar maliyetlerini kontrol altında tutuyor

Sigorta şirketlerinin, riskler gerçekleştiğinde hasarları tazmin ederek telafi yoluna gittiğinden mutlak telafi olanağı sunduklarını aktaran Kırmızı, “Tazminat ödemeleri sigorta şirketleri için en büyük maliyet kalemini oluştururken, bu ödemeler aynı zamanda şirketlerin finansman yapılarını da etkiler. Hasar ödemelerindeki artış, sigorta poliçelerinin fiyatlarını etkileyeceği gibi, sigorta şirketinin reasürans anlaşmalarını daha yüksek bedellerle yapmasına neden olabilir. Bu nedenledir ki sigorta şirketleri hasar maliyetlerini kontrol altında tutarak hasar/prim oranlarının düşük olmasına dikkat etmektedirler” ifadelerini kullandı.

Dengeli kur için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Kırmızı, pandeminin zorlayıcı koşullarında tedarikçilerin daha karmaşık ve sıkıntılı sorunlarla karşı karşıya geldiğini dile getirerek “Hammadde bu noktada en büyük sorun. Bazı hammadde fiyatları geçen yıla göre iki katına çıktı. Enerji maliyetleri ciddi boyutta arttı ve önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmekte. Talebin kırılgan olması sebebiyle tedarikçiler bu maliyet artışlarını ürünlerin fiyatlarına yansıtmakta zorlanıyorlar. Bu da ciddi bir kâr kaybı yaratıyor. Kurdaki ani yükselme neticesinde pahalı hale gelen hammadde, tedarikçilerin stoğunda kaldı. Nihayetinde yaşanan hasarların maliyeti de arttı.” dedi.

Hasar ödemelerinin döviz cinsinden maliyetlendiğini buna karşın poliçe primlerinin düşük kaldığının altını çizen Kırmızı, “Bu süreç şirketlerde mali tabloları zorlayabilir. Kurların istikrara kavuşmasının, poliçe primi ile gerçek hayat arası rasyonellik sağlamasına yardımcı olacağı aşikâr. Elbette olumsuzluklar her zaman yeni koşullara da kapı açar, fakat olumsuzluk devamlılık içinde olduğu zaman yeni ürünler ortaya koymak yerine, hayatta kalma refleksi çalışıyor” şeklinde konuştu.

Kırmızı, kurun dengede olması ve ülke sermaye yapısının bozulmaması için firma ve sektör olarak üzerlerine düşeni gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade ederek “Sigorta sektörünün amacı olan ekonomik kayıpları önlemek motivasyonumuzla ümidimiz devletimizin kurun dengesini en kısa zamanda sağlayacak koşulları hazırlayacağı ve uygulayacağı yönündedir.” diye konuştu.