Tarım sigortasında teminatlar genişletildi

Tarım sigortasında teminatlar genişletildi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) teminatlarının kapsamı genişletilerek, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğdayın yanı sıra arpa, çavdar, yulaf ve ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları da teminat kapsamına alındı.

TARSİM tarafından 2018 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde verilecek.

Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için de fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri de mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak kapsama dahil edildi.

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğdayın yanı sıra, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale tritikale (buğdayla çavdarın sentezlenmesinden elde edilen bir ürün) ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki, kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, TARSİM tarafından teminat altına alındı.

Kapsama alınan ürünlerde primin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak. Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresindeki don riski için ilave 1/3 oranında prim desteği sağlanacak. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin yüzde 60’ı devlet tarafından karşılanacak.

Yeni Genel Şartlar ve Tarife yayımlandı

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında 2018 yılında yapılacak tarım sigortaları sözleşmelerinde uygulanan Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlara ilişkin Hazine Müsteşarlığı duyurusu yayımlanarak 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe girdi.