Tarım sigortasında çiftçi 3 milyar TL prim ödedi, 4 milyar TL tazminat aldı

 

 

Devlet destekli tarım sigortalarında sistemin kuruluşundan bu yana sigortalılara toplam 4 milyar TL tazminatı ödendi. Tarım sigortalarında bugüne dek üretilen toplam 6,5 milyar TL tutarındaki primin 3,5 milyar TL’lik bölümünü devlet, 3 milyar TL’sini çiftçi üstlendi.

ÇKS kaydı olmayan çiftçi de kapsama alınıyor

Devlet destekli tarım sigortaları, yapılacak düzenlemelerle, çiftçilerin gelir riskini teminat altına alacak bir yapıya kavuşturulacak. Öte yandan, önümüzdeki dönemde Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunmayan üreticiler de devlet destekli tarım sigortaları kapsamına alınacak.

TARSİM, geçen 11 yılı değerlendirdi

TARSİM, devlet destekli tarım sigortalarında bu yıl uygulamaya alınan yenilikler ile sistemin 11 yıllık gelişimi ve geleceğe yönelik hedefleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, Tarım Sigortaları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Genç ve TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ile TARSİM yönetim kurulu üyeleri katıldı. TARSİM’in etkinliklerine ilişkin bilgi veren İsmail Kemaloğlu, 2006 yılında yürürlüğe giren sistemin, kuruluşundan bu yana çok ciddi ilerlemeler kaydettiğini belirterek, TARSİM’in bugün devlet ve özel sektör işbirliği açısından dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını söyledi. Sistemin başarısında devletin sistemin arkasında durmasının ve ilgili taraflar arasındaki uyumun önemine dikkat çeken Kemaloğlu, “Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden riskklerin teminat altına alınarak tarımsal üretimde devamlılığın sağlanabilmesi ve üreticinin gelir kaybının azaltılabilmesi amacıyla TARSİM faaliyetlerine başlamış ve bu alanda kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş sağlanmıştır” dedi.

“Dünyada en hızlı gelişen tarım sigortası sistemi”

Kuruluşundan bu yana sistemin portföyünün ve teminat kapsamının sürekli genişlediğini, kuraklık gibi katastrofik risklerin kapsama alınıp üreticiye sunulan desteğin arttığını vurgulayan Kemaloğlu, gelinen aşamada tarım sigortası alanında dünyada en hızlı gelişim gösteren sistemin TARSİM olduğunun rahatlıkla söylenebileceğini belirtti. Kemaloğlu, sistemin 11 yıllık verilerini de şöyle özetledi: “Bugüne kadar tüm tarım sigortası branşlarında 9 milyon poliçe üretilerek 136 milyon dekar alan, 127 bin sera, 9 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile 7 milyon arılı kovan sigortalanmış, 124 milyar TL’lik tarımsal varlık teminat altına alınmıştır. Üreticilerimizden çeşitli sebeplerle ötürü alınan 2 milyon hasar ihbarı değerlendirilip 4 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir.”

“Primler ucuz”   

Devlet destekli tarım sigortasında üreticiden alınan primlerin düşük olduğunu söyleyen Kemaloğlu, fındıkta dekar başına 52 TL, üzümde 3 ton ürün elde edilen bir alan için 122 TL, kuraklık sigortasında buğdayda 300 TL’lik ürün elde edilen bir alan için 3 TL tutarında prim alındığını açıkladı.

“Tarım sigortalarında yükseliş sürecek”

Toplantıda söz alan Ahmet Genç ise ülkemizde ciddi bir sigortalanabilir tarımsal varlık potansiyeli bulunduğuna dikkat çekerek, bu alanda sigortanın yükselişinin devam edeceğini söyledi. Sistemin baştan beri bütün tarafların kazanabileceği şekilde kurgulandığını belirten Genç, sistemin en önemli özelliklerinden birinin bu olduğunu vurguladı. Devlet destekli tarım sigortasında riskin paylaşılmasının yararını vurgulayan Genç, şunları söyledi: “Sistemin ülkemizde faaliyetlerine başlamasıyla birlikte tarımsal üretimi doğrudan etkileyen, ancak özellikleri nedeniyle daha önce sigortalanması mümkün olmayan birçok riskin teminat altına alınması sağlandı. Bu süreçte üreticinin primine sağlanan devlet desteği yüzde 50 ile yüzde 67 arasında değişen oranlara, sigortalılık ise yüzde 1’den yüzde 20’ler seviyesine ulaştı” dedi.

Kadın çiftçiye yüzde 5’lik prim indirimi

Ahmet Genç, bu yıldan itibaren genç çiftçiler ile kadın çiftçilerin primlerinde yüzde 5’lik indirim yapılacağını açıkladı.