Akif Eroğlu: Doğru kişiye doğru tazminatı zamanında ödemek istiyoruz

Türkiye Sigorta Birliği ana sponsorluğunda Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen “Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi” Ankara’da yapıldı. Kongrede söz alan Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, “22 milyon sürücünün almakla yükümlü olduğu trafik sigortasını, makul fiyatlarla sağlamayı hedefliyoruz. Sektör olarak doğru kişiye doğru tazminatı zamanında ödemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini konulu kongre, Yargıtay, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları, adli tıp uzmanları, sigorta şirketi temsilcileri, sigorta ve tazminat alanındaki profesyoneller, avukatlar ve aktüerler ile trafik kazasına bağlı yaralanmalarda maluliyet ve bedensel zararların tazmini değerlendirme süreçlerine dahil olan bilirkişilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi’nin açış konuşmasını yapan Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, “Bu kongreyle ülkemizde trafik kazasına bağlı yaralanmalarda maluliyet ve tazminat vakalarını değerlendirme sürecine ilişkin durum tespiti yapılması, aksaklıkların ve sorunlu noktaların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konması ve sahadaki uygulamalara ilişkin ortak bir dil geliştirilmesi amaçlanıyor’’ dedi.

“Tazminatlar aktüaryel metodolojiye uygun hesaplanmalı”

Kongrenin açış konuşmacılarından TSB Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu, sigorta sektörü olarak hedeflerinin 22 milyon sürücünün almakla yükümlü olduğu trafik sigortasını makul fiyatlarla sağlama olduğunu, bu noktada sebepsiz zenginleşmeye neden olan ve aynı zamanda 22 milyon sürücünün maliyetini artıran tazminatların hakkaniyete uygun olarak verilmesinin gereğinin ve öneminin altını çizdi. Eroğlu şunları söyledi: “Sektör olarak doğru kişiye doğru tazminatı zamanında ödemek istiyoruz. Bu konuda karşılaşılan sorunlardan önemli bir tanesi de maluliyet tazminatlarında ortaya çıkıyor. Bu çerçevede maluliyet raporlarında kazayla illiyet bağı olmayan hususların yer almaması gerekiyor. 1969 tarihli ‘Çalışma Gücü ve Meslekten Kazanma Güç Kaybı’ yönetmeliğinin güncellenmesi ve tazminat hesaplamasında aktüaryel metodolojiye uygun hesaplama standardının getirilmesi gerekmektedir.”

Toplantıda konuşan Yargıtay 17. Hukuk Daire Başkanı A. Şahabettin Sertkaya ise Türkiye’deki trafik kazalarının sayısına bağlı olarak dairelerine binlerce dosya geldiğini, maluliyet oranı tespitinde yeknesak uygulama olmasının dosyanın sonlandırılması sürecinin hızlandıracağını ifade etti.