Oto-katılımda revizyon Meclis’ten geçti

Bireysel emeklilikte otomatik katılıma ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” TBMM’de kabul edildi.

Söz konusu torba yasayla, otomatik katılımda bin liralık ilave devlet katkısının nemalanması ve cayma hakkının 2 aydan 6 aya çıkarılması için Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi. Geçen yıl başında yürürlüğe giren BES oto-katılım uygulamasında sistemde kalma oranlarının beklenenden düşük olması nedeniyle revizyona karar verilmişti.

 

Yaşlı aracını hurdaya ayıranlara teşvik

Torba yasa kapsamında, otomatik katılımın yanı sıra istihdam, üretim ve tasarrufların arttırılması amacıyla birçok alanda düzenleme yapıldı. En kapsamlı değişikliklerden biri hurda araçlarla ilgili düzenleme oldu. Torba yasaya göre, 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara (traktör, motosiklet hariç) yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacak. Uygulama 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

 

Ev alacaklar katkı oranı arttı

İlk kez ev alacaklara devletin sağladığı katkı 15 bin liradan 20 bin liraya, katkı oranı da yüzde 20’den 25’e çıkarılacak. Şu anda bankalarda konut hesabı açtıranlar aylık en az 250 lira, en fazla 2500 lira ödeme yapabiliyor. Yatan paranın yüzde 20’si kadar, 15 bin lirayı aşmayacak şekilde destek sağlanıyor. 20 bin liralık üst limiti 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

 

Makine ve teçhizat alımına KDV istisnası

Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası getiriliyor. 1 Ocak 2018 itibarıyla ilave istihdam sağlayan patrona, 2020 yılı sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) Gelir Vergisi Stopajı, Damga Vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki sağlanacak.