Sektörün aktif büyüklüğü %22,6 artışla 160,3 milyar lira oldu

Türkiye Sigorta Birliğinin üye şirketlerden derlediği verilere göre sektör bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artışla 7,2 milyar TL tazminat ödedi.

Sektörün prim üretimi hayat dışı branşlarda %17,7, hayat sigortaları branşında %16,9’luk, ortalamada da %17,6’lık büyüme kaydetti. Hayat dışı sigorta prim üretimi 12,7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 1,9 milyar TL olurken; sektörün toplam prim üretimi 14,6 milyar TL’ye ulaştı. Hayat dışı prim üretiminde %28,7 pay sahibi olan trafik sigortasında 2017 Nisan ayında başlayan tavan fiyat uygulaması nedeniyle bu dönemde sigortalı adedinde % 9 artışa rağmen havuz harici toplam trafik priminde sadece % 0,6 artış sağlandı. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı % 2,7’ye ulaşırken, toplam prim 401 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %22,6 artışla 160,3 milyar TL,  toplam öz sermaye büyüklüğü ise 21,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketlerin toplam net dönem kârı 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bilanço karının 870 milyon TL’si hayat dışı şirketlerin; 677 milyon TL’si de hayat ve emeklilik şirketlerin elde etmiş olduğu bilanço kârı olarak kayıtlara geçti.