TARSİM Azerbaycan’a rol modeli oluyor

Azerbaycan’ın kurmak istediği tarım sigortası sistemi için kılavuzluk eden TARSİM, Bakü’de düzenlenen Tarım Sigortaları Sisteminin Kurulması Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştayda Türkiye’yi TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü, Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Hayri Yılmaz ile TARSIM Bölgeler Grup Müdürü Murat Kaya’nın yer aldığı heyet temsil etti. Çalıştayda ülkemiz tarımıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sisteminin işleyişi ve uygulamaları hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu ve sorular yanıtlandı. Aynı tarihlerde, Maliye Pazarlarına Nezaret Kurumu (FIMSA-Financial Market Supervisory Authority), Azerbaycan Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ziyaret edildi.