Aktüerlerin uluslararası alanda etkinliği artıyor 

2016 yılında Uluslararası Aktüerler Birliğine (IAA) tam üye olan Aktüerler Derneği’nin küresel anlamda etkinliği artıyor. Aktüerler Derneği yeni yönetim kurulunun, uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olmayı öncelikli hedef olarak belirlediğini söyleyen Taylan Matkap, 2016 yılında Uluslararası Aktüerler Birliğine (IAA) tam üye olan Aktüerler Derneğinin, Avrupa Aktüerler Birliğinde gözlemci üye olduğunu hatırlattı. Matkap, derneğin tam üyelik süreci için tüm üyeleriyle yurtdışı platformlarda iletişimini arttırarak sürdürdüğünü belirterek, görev alınan örgütlerle ilgili şu bilgiyi verdi: “Dernek, bu amaçla uluslararası platformlarda Avrupa Aktüerler Birliği’nin ve Uluslararası Aktüerler Birliği’nin bilimsel komitelerinde temsili oldukça önemli görmektedir. Avrupa Aktüerler Birliği’nin “Standartlar, Özgürlükler ve Profesyonellik Komitesi”nde ülkemizi Marion James, “Sigorta Komitesi”nde Utku Meşhur, “Emeklilik Komitesi”nde Aslıhan Duymaz, “Risk Yönetimi Komitesi”nde Nurdan Türkdemir, “Eğitim Komitesi”nde Prof. Dr. Fatih Tank temsil etmektedir. Bilimsel çalışmaların yayınlandığı Avrupa Aktüeryal Dergisi’nde (European Actuarial Journal) ülkemizi Prof. Dr. Sevtap Kestel, Prof. Dr. Fatih Tank ve Dr. Şirzat Çetinkaya temsil etmektedir. Uluslararası Aktüerler Birliği’nin (IAA), ASTIN (Actuarial Studies In Non-life Insurance) komitesinde ülkemizi Dr. Başak Bulut Karageyik, AFIR/ERM (Actuarial Approach for Financial Risks) komitesinde Sibel Yamaç Tamkafa, IAAL (Life Insurance) komitesinde Batuhan Bozdağ, AWB (Actuaries without Frontiers BordersGregory Philip Jones temsil etmektedir” dedi.  
Taylan Matkap, Aktüerler Derneğinin, finansal kuruluşların karar alma süreçlerinde aktif rol alan aktüerlerin, mesleki gelişimlerine destek veren nitelikteki çalışmalarını önümüzdeki süreçte de devam ettireceğini sözlerine ekledi. 

Kurulan uluslararası komitelerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.