UFRS 17’ye özel ilk sözlük denemesi

2021’de hayata geçirilmesi beklenen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS 17) ile ilgili çalışmalar sürerken, Aktüer Dünyası websitesinde konuyla ilgili yayınlanan bir sözlük denemesi dikkat çekiyor. Çalışma, UFRS 17’deki terimlerin Türkçe karşılık önerileri ve bu terimlerin tanım ve örneklerine yer veriyor.

Örneğin; “Insurance contracts with direct participation features” başlığı, “Direk katılım özelliği içeren sözleşmeler” olarak çevriliyor ve şöyle bir tanımla detaylandırılıyor:

“Değişken ücret yaklaşımının aşağıdaki şartlara göre uygulanabileceği sigorta sözleşmeleridir:
a) sözleşmede açık bir şekilde belirlenmiş bir varlık havuzuna iştirak edilmeli
b) gelecekteki gerçeğe uygun değer kazanımlarının önemli bir kısmı sigortalıya ödenmeli
c) sigortalıya yapılacak ödemelerin değişimi önemli ölçüde varlığın gerçeğe uygun değerindeki değişimine bağlı olmalı”

Çalışmaya  linki tıklayarak ulaşılabiliyor.