TOBB SAİK il delege seçimleri yapılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi il delege seçimleri bugün yapılıyor. İstanbul’daki seçimler için oy verme işlemi İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştiriliyor. Saat 9:30’da başlayan oy verme işlemi saat 16:30’a kadar devam edecek. İstanbul’dan 50, ülke çapında ise toplam 319 il delegesi seçilecek.

Mevzuata göre, il delegeliği seçimleri, odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün içinde TOBB tarafından belirlenen tarihte ve saat aralığı içerisinde il odası tarafından yapılıyor. Seçilen il delegeleri daha sonra kırk üyeden oluşan Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi’ni seçecek. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi de dört yıl boyunca görev yapacak olan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin dokuz asil dokuz yedek üyesinden yedişer üyesini seçecek. Komitenin iki üyesi ise TOBB tarafından atanacak.

Sektör Meclisi seçimlerinde her il en az bir delegeyle temsil ediliyor. Ayrıca her 50 il sigorta acentesine bir delege olmak üzere il delegesi sayısı belirleniyor. İl delege sayısı, sigorta acentesi sayısı bine kadar olan illerde 15’i, 1.000 ila 2.000 arasında olan illerde 25’i, 2.000 ila 4.000 arasında olan illerde 40’ı, 4.000 ila 8.000 arasında olan illerde 50’yi, 8.000’in üzerinde olan illerde 60’ı geçemiyor.