Sigma Raporu: Küresel prim artışı 2019 ve 2020’de %3 olacak

Reasürans devi Swiss Re’nin Sigma raporuna göre, 2019 ve 2020 yıllarında hayat ve hayat dışı sigortacılıkta küresel prim artışının yüzde 3 oranında artması bekleniyor.

Rapora göre, sigorta sektörünün gelişmesinde batıdan doğuya ekonomik güç kaymasının 2020 yılında daha da belirgin hale geleceğine dikkat çekildi. Raporda gelişmekte olan piyasalardaki zenginliğin önemli ölçüde arttığına dikkat çekilirken, gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) 2018’de 1 puanlık artış, prim hacminde on yıl öncesine göre çok daha büyük bir etkiye sahip olduğu belirtildi. Rapora yönelik açıklamalarda bulunan Swiss Re Baş Ekonomisti Jérôme Jean Haegeli, “Çin ve özellikle gelişmekte olan Asya, önümüzdeki yıllarda sigorta talebinin ana kaynağı olacak” dedi.

Sigma raporuna göre, ABD’de 2018 yılında ekonominin reel olarak% 2,9 oranında büyüyeceğini tahmin edilirken, ancak daha sonra Federal Rezerv daha az destekleyici ve mali teşvik azalır hale geldikçe 2012’de% 2.2’ye ve 2020’de% 1.7’ye kadar yavaşlayacağı öngörülüyor. Benzer şekilde, Euro bölgesinde büyüme 2018’de% 1.9’dan 2019’da% 1.5’e ve 2020’de% 1.4’e gerilerken, Japonya gibi bölgelerde dış talebin de GSYİH büyümesinin 2018’de% 1,0’dan% 0.6’ya düşmesine neden olacağı öngörüldü.

Buna karşılık, Swiss Re, gelişmekte olan pazardaki büyümenin 2019 ve 2020’de yıllık bazda% 4,9’a yükseleceğini ve bu yıl ise % 4,7’lik bir büyüme elde etmesini bekliyor. Rapora göre, bu tahmin büyük ölçüde Arjantin, Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye gibi son yıllarda dikkat çeken ülkelerde ekonomik iyileşme beklentisine dayandığı ifade edildi. Ancak, gelişmekte olan Asya’nın en güçlü büyümeyi yaşayacağı tahmin ediliyor. Swiss Re, Çin ve Hindistan ekonomilerinin önümüzdeki iki yıl içinde yıllık% 6,0’dan fazla büyüyeceğini öngörüyor. Sigma verilerine göre, Çin’in küresel primlerdeki payı 2000 yılında% 0,8’den 2017 yılında% 9,7’ye yükseldi ve 2028 yılına kadar% 16’ya çıkacağı tahmin ediliyor.