Zurich’ten yeni hizmet:”İklim Değişikliğine Dayanıklılık”

Küresel sigortacı Zurich, sürdürülebilirlik ve 1,5 ° C geleceğe olan bağlılığının altını çizerek, doğal afet riski danışmanlığı hizmetine iklim değişikliği hizmetlerini de içerecek şekilde genişlettiğini duyurdu.

Zurich’in yeni başlattığı İklim Değişikliğine Dayanıklılık Hizmetleri (Climate Change Resilience Services) işletmelerin hem mevcut hem de gelecekteki iklim değişikliği risklerine daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

İklim değişikliği, sürekli olarak risk transferi endüstrisinin en büyük zorluklarından ve fırsatlarından biri olarak görülüyor ve her şekil ve büyüklükteki şirketteki risk yöneticilerinin kafasında giderek daha fazla yer alıyor.

Zurich’in vurguladığı gibi, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Riskler Raporu’nun bu yılki baskısında, önümüzdeki on yıl içinde işletmeleri etkileme olasılığı en yüksek beş risk tümüyle çevreseldi.

Sigortacı, yeni İklim Değişikliğine Dayanıklılık Hizmetlerinin sigortanın ötesine geçen ve işletmeleri ve çalışanları korumaya yardımcı olan geniş bir çözüm seti sunarak bu sorunları çözmeye çalıştığını belirtiyor.