SCOR: Pandemi riski sigortalanamaz

Küresel reasürör SCOR’dan uzmanlar, sigortacıların zarar birikimini karşılama kapasitesine sahip olmaması nedeniyle pandemilerin sigortalanamayacağını belirtiyorlar.

Fransız reasürör devi SCOR risk portföylerinin coğrafi çeşitlendirmesinin etkisiz olduğu ve aslında küresel re / sigortacılar için kayıpların birikimini birleştirdiği uyarısında bulunuyor. Reasürör ayrıca, “doğa kanunlarına” uymak yerine, bir pandemiye bağlı iş kesintisi riskinin büyük ölçüde iç kaynaklı olduğuna inanıyor.

Virüsün yayılmasını engellemek için hükümetler tarafından uygulanan özel önlemlere büyük ölçüde bağlı olduğunun altını çizen SCOR uzmanları, işletmelerin maruz kaldığı işletme kayıpları, temelde iş faaliyetlerini sınırlayan veya durduran bu önlemlerden kaynaklanmakta. SCOR, bu şiddetli ve inatçı güvensizliğin riski değerlendirmeyi ve sigorta primlerini hesaplamayı imkansız hale getirdiğinin altını çiziyor.

Pandeminin sigortalanamaz olarak kabul edilmesinin bir başka nedeni de, riskin potansiyel ters seçim ve ahlaki tehlike sorunları ile olan bağlantıları. Zorunlu olmadıkça yalnızca en çok etkilenen sektörlerdeki şirketler koruma satın alacak ve bu da kabul edilebilirlik sorularını doğuracak. Zorunlu sigorta, e-ticaret gibi korunan sektörlerdeki şirketleri, sigorta yaptırmaktan mutlaka fayda sağlamayacakları için haksız bir duruma sokacak.

Bu durumda, karantinanın maliyetinin üçüncü şahıslar (sigortacılar) tarafından kapsanması, hükümetler için bariz bir ahlaki tehlike sorunu yaratacak ve bu durum, yol ve araçlara karar verseler bile, artık aldıkları kararların ekonomik maliyetini üstlenmeyecek. Hükümetler halk sağlığı krizine yanıt vererek nihayetinde onu yönetmekten sorumlu. SCOR bu nedenle de maliyeti tüm ekonomik birimlere ve hatta birkaç nesile yayan yeniden dağıtım mekanizmaları aracılığıyla böylesine büyük bir krizin ekonomik etkisinin maliyetini karşılamanın hükümetin sorumluluğu olduğuna inanıyor.