WEF’den önümüzdeki 10 yıldaki riskler raporu

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Marsh & McLennan ve Zurich Insurance Group ile ortaklaşa yürütülen son anketinde, önümüzdeki on yılda dünyanın karşı karşıya olduğu büyük risklerin başında COVID-19 salgını ilk sırada yer aldı.

Küresel Riskler Raporu 2021’e göre, salgından kaynaklanan gelişmeler – iddia ettiği milyonlarca can ve uzun süredir devam eden sağlık, ekonomik ve dijital eşitsizlikler üzerinde yarattığı baskı da dahil olmak üzere – küreselleşmenin önüne daha fazla engel koyabilir.

COVID-19’un yanı sıra, toplumlar üzerindeki etkileri ve meydana gelme olasılıkları sayesinde çevresel riskler de en son rapora hâkim olurken, toplumsal kırılmalar devam eden bozulmayı ele almak için gereken koordinasyonu sağlamayı zorlaştıracak.

Özellikle, WEF raporu, katılımcıların dünya için kritik bir tehdit oluşturacaklarını ne zaman algıladıklarına bağlı olarak ilk kez riskleri derecelendirdi. Riskler aşağıdaki kategorilere ayrılıyor:

Açık ve mevcut tehlikeler (0-2 yıl) bulaşıcı hastalıkları, istihdam krizlerini, dijital eşitsizliği ve gençlerin hayal kırıklığını içeriyor.
Orta vadedeki (3-5 yıl) riskler arasında zincirleme ekonomik ve teknolojik riskler, BT altyapısının bozulması, fiyat istikrarsızlığı ve borç krizleri yer alıyor.
Kitle imha silahları, devlet çöküşü, biyolojik çeşitlilik kaybı ve olumsuz teknolojik ilerlemeleri içeren varoluşsal tehditler. (5-10 yıl)

Marsh’ın Avrupa risk yönetimi lideri Carolina Klint, “COVID-19’un ekonomik ve toplumsal sonuçları, kuruluşların herhangi bir aşı uygulamasından çok sonra müşteriler ve meslektaşları ile etkileşimde bulunma şeklini derinden etkileyecektir. İşletmeler işyerlerini dönüştürdükçe yeni güvenlik açıkları ortaya çıkıyor. Hızlı dijitalleşme siber riskleri katlanarak artırıyor, tedarik zincirindeki kesintiler iş modellerini kökten değiştiriyor ve ciddi sağlık sorunlarındaki artış, çalışanların uzaktan çalışmaya geçişine eşlik ediyor. Gelecekteki şoklara karşı dirençlerini artırmak isteyen her işletmenin, risk azaltma stratejilerini güçlendirmesi ve sürekli olarak gözden geçirmesi gerekecektir.” dedi.