Azerbaycan sigorta sektörüne yeni hayat sigortası şirketi

Azerbaycan hayat sigortası pazarı yeni bir oyuncuya kavuştu. Mega Hayat Sigortası şirketi, hayat sigortası faaliyetleri için lisans aldı. Azerbaycan Merkez Bankası sigortacıya beş yıllık bir süre için ruhsat verdi.

Hayat sigortası 2011 yılında Azerbaycan’da başlatıldı ve şu ana kadar bu pazarda dört sigorta şirketi çalışıyor. Bunlar, PASHA Life, Ateshgah Life, Qala Life ve Xalq Life.