Avrupa sigortacılığının başına yeni isim

Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Kurumu (EIOPA) mevcut işvereni De Nederlandsche Bank ile anlaşarak Petra Hielkema’nın 1 Eylül 2021’den itibaren beş yıllık bir süre için başkanlığa atandığını duyurdu.

EIOPA, “Konsey, bu kararı, EIOPA denetim kurulu tarafından hazırlanan başkan pozisyonu için adayların kısa listesine dayanarak kabul etti” ifadelerine yer verdi.

EIOPA, 2007-2008 mali krizinin ortaya çıkardığı riskleri ele almak için 2010 yılında uygulamaya konan Avrupa mali denetim sisteminin (ESFS) bir parçasını oluşturan üç Avrupa mali denetim otoritesinden biri. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ne yönelik bağımsız bir danışma organı. Misyonu, AB ekonomisi, işletmeleri ve insanları için finansal sistemin istikrarını ve etkinliğini sağlamaya katkıda bulunarak kamu çıkarını korumak. EIOPA, Avrupa’da sigortacılık ve mesleki emeklilik sektörleri için sağlam bir düzenleyici çerçevenin teşvik edilmesi ve denetlenmesini sağlıyor.

Petra Hielkema şu anda Hollanda sigorta sektörünün ihtiyatlı denetiminden sorumlu olduğu Hollanda merkez bankasında sigorta denetimi direktörü.