Çin sigortacılıkta büyük hissedarlara yeni kurallar getirdi

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC), bankaların ve sigorta şirketlerinin büyük hissedarlarının davranışlarını düzenlemeyi amaçlayan taslak kurallar yayınladı.

Düzenleyiciye göre, kurallar kurumsal yönetimi iyileştirmeyi ve sigorta ve bankacılık sektörlerinin diğer paydaşlarının çıkarlarını korumayı amaçlıyor. Taslak, 17 Temmuz’a kadar halkın katılımına açık olacak.

Channel News Asia’nın haberine göre, bu kurallar iflas nedeniyle hükümet tarafından devralınan Anbang Insurance Group ve Baoshang Bank’ın çöküşünün ardından geldi. Her iki durumda da, büyük hissedarlar, Çin’in finansal sistemini istikrarsızlaştırabilecek aşırı riskli yatırım uygulamalarına girişmek için yetkilerini kötüye kullandılar.

Taslak kurallar, son birkaç yılda uygulanan çeşitli önlemlerin birleşiminden oluştu. Bunlar, büyük hissedarları bir sigorta veya bankacılık şirketinde kontrol sahibi olanlar olarak tanımlanıyor. Bunlara en az %15 hisseye sahip hissedarlar da dahil. Şehir ve kırsal bankalar söz konusu olduğunda, eşik %10 ile daha da düşük tutuldu.

Kurallara göre, büyük hissedarlar “ihtiyatlı” yatırım davranışı sergilemeli ve yasal olarak elde edilmiş kendi sermayelerini kullanmalı. Kurallar ayrıca büyük hissedarların sahiplik yapıları konusunda şeffaf olmalarını ve sigorta şirketleri veya bankalarla “karşılıklı hissedarlığı” yasaklamalarını gerektiriyor.

Büyük hissedarların bankaların veya sigorta şirketlerinin faaliyetlerine uygunsuz şekilde müdahale etmeleri engellenecek. Ayrıca, yetkisiz veya aşırı riskli krediler gibi “uygunsuz faydalar” elde etmelerini önlemek için “karanlık” işlemler yapmaları da kısıtlanacak.