Zurich Insurance Group’tan yarı yılda olağanüstü bilanço

Zurich Insurance Group, 2020’nin ilk yarısında 1,7 milyar $’lık ticari faaliyet kârı elde ederken,  bunun 751 milyon $’lık kısmı P&C faaliyet kârından geldi.  Zurich söz konusu alanda %99,8’lik bir birleşik faaliyet oranı bildirdi. Grubun işletme kârı % 60 artarak 2,7 milyar ABD Dolarına, P&C işletme kârı %108 sıçrayarak 1,5 milyar ABD Dolarına ve P&C birleşik işletme oranı ise %93,9’a geriledi.

CEO Mario Greco, “2021’in ilk altı ayında olağanüstü sonuçlar elde ettik ve on yıldaki en iyi ilk yarımızı bildirdiğimiz 2019 seviyelerine geri döndük. Dönemde artan doğal afet kayıpları ve devam eden halk sağlığı krizi düşünüldüğünde bu dikkate değer bir başarıdır. İlk yarı performansımız, işin tüm bölümlerinden katkılarla stratejimizin odaklanmış şekilde uygulanmasının sonucudur. 20 yılı aşkın süredir en düşük seviyede olan mülk ve kaza sigortası birleşik oranımız, 2016’dan bu yana sigortacılıkta yapılan iyileştirmelerin kanıtıdır. Pandemi ile ilgili belirsizlik ve kısıtlamaların devam ettiği bir dönemde 600.000’den fazla perakende müşteri ekledik.” dedi.